Graditeljstvo u nastavi Tehničke kulture

Učenici su 6. razreda ove nastavne godine na nastavi Tehničke kulture obrađivali temu Graditeljstvo. Učili su sve o djelatnosti i području graditeljstva, vrstama građevina, materijalima koje se koriste u graditeljstvu i o projektnoj dokumentaciji potrebnoj za izgradnju nove građevine, pri čemu su posebnu pažnju obratili na izradu tehničkih crteža, kao jednom od najvažnijih dijelova dokumentacije.

Nakon naučenog, došlo je vrijeme da primjene svoje znanje u praksi. Zadatak im je bio izraditi maketu svoje sobe. Započeli su s mjerenjem sobe te su nakon toga izrađivali svoju projektnu dokumentaciju. Najprije su, služeći se simbolima i pravilima kotiranja u graditeljstvu, nacrtali tlocrt sobe. Uslijedio je izbor prikladnog mjerila za izradu makete te crtanje sastavnog crteža sobe i radioničkih crteža svake pozicije sobe. Nacrtane pozicije ocrtali su na kartonu te izrezali sve dijelove koje su potom zalijepili i sastavili maketu. Učenici su na svojoj maketi izradili vrata i prozor i namještaj: stol, stolac, krevet i ormar. Svi dijelovi bili su izrađeni prema dokumentaciji i u određenom mjerilu. Makete su na kraju ukrasili prema svojoj želji. Svi su radovi odlični, a neke od njih možete pogledati u prilogu.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje korisničkih usluga te za olakšavanje navigacije našim stranicama.