Poštovani roditelji i skrbnici, u prilogu se nalaze Obrasci za upis/ispis s izborne nastave, zamolbe za izostanak učenika s nastave, primjer ispričnice, zahtjevi za izdavanje duplikata svjedodžbe. Molimo Vas da potrebni obrazac ispunite i elektroničkom poštom ili osobno dostavite u tajništvo Škole. 

Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Iznimno, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili iz drugih opravdanih razloga, može podnijeti pisani zahtjev za prestankom pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.

Prema Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/