Izostanak s nastave

Tumačenje Ministarstva o odredbama članka 4. stavka 2. i 4. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN, broj 94/2015.) i postupanja u istim ili sličnim situacijama.

Učeniku koji je zbog bolesti zatražio liječničku ispričnicu i kojemu je zbog liječenja preporučen izostanak s nastave; liječnik će izostanak s nastave opravdati liječničkom ispričnicom.

Liječnici nisu dužni izdavati ispričnice u situacijama u kojima roditelj ili učenici nakon određenog vremena traže  opravdanje izostanka s nastave, a osobito ne za jedan dan ili kraće vrijeme.

Učeniku koji je izostao s nastave zbog sudjelovanja na nekoj od aktivnosti u nadležnosti određene institucije, izostanak će ispričnicom opravdati ta instituacija.

Osim navedenoga, sukladno stavku 3. navedenog članka Pravilnika neopravdanim izostankom ne smatra se niti izostanak s nastave za koji je roditelj unaprijed tražio i dobio odobrenje prema odredbama Statuta. Stoga je važno od razrednika/razrednice pravodobno, kada se za tim pokaže potreba, zatražiti pisano odobrenje za izostanak svoga djeteta s nastave. Ukoliko se izostanak odobri, učenik nije dužan donositi ispričnicu liječnika ili druge institucije.

Neovisno o navedenim situacijama u kojima roditelj može unaprijed tražiti odobrenje izostanka učenika s nastave, roditelj može usmeno ili pisanim putem osobno opravdati izostanak svog djeteta od najviše tri radna dana, koja ne mogu biti uzastopna (ne tražeći prethodno odobrenje učitelja odnosno razrednika).

Obavijest MZOS, 23. rujna 2016.
(KLASA: 602-02/16-06/00518; URBROJ: 533-25-16-0002)

Učenik može izostati s nastave prema odobrenju:
– učitelja s njegovog sata,
– razrednika do 3 radna dana,
– ravnatelja do 5 radnih dana,
– Učiteljskog vijeća 6 i više radnih dana.

Obrazac izostanka možete preuzeti ovdje.

Prema Statutu OŠ Kajzerica