Pristup informacijama

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA
ZAGREB, ŽARKA DOLINARA 9

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015, 69/2022).

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili s njima raspolaže Osnovna škola Kajzerica

Osnovna škola Kajzerica pristup informacijama omogućava:

1.Objavljivanjem putem web stranice Osnovne škole Kajzerica
2.Neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev,
3.Omogućavanjem uvida u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
4.Dostavljanjem ovlašteniku, koji je podnio zahtjev, pisane informacije odnosno preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Osnovnoj školi Kajzerica

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:
1. Putem pošte ili osobno na adresu: Osnovna škola Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10020 Zagreb
2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje.
3. Putem elektronske pošte e-mail: ured@oskajzerica-skole.hr
4. Putem telefona ili na broj 01/ 6454-780, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu  zabilješku

Osnovna škola Kajzerica može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno čl. 15.  Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013,82/2015.).
Osnovna škola Kajzerica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Službenik za informiranje

Anamarija Puškarić, spec.publ.admin. 

POLITIKA PRIVATNOSTI

ZAHTJEV_ZA_PRISTUP_INFORMACIJAMA-OŠ-KAJZERICA 

Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

OBAVIJEST-SUKLADNO-ČL.-5.-ZAKONA-O-PRAVU-NA-PRISTUP-INFORMACIJAMA 

Obrazac-1-Upisnik

PLAN-SAVJETOVANJA-S-JAVNOŠĆU-ZA-2017.-GODINU

Godišnje izvješće ZPPI 2020.

Godišnje izvješće ZPPI 2021.

Godišnje izvješće ZPPI 2022.

Godišnje izvješće ZPPI 2023.

Dokumentacija koja se odnosi na razdoblje do školske godine 2019./2020. nalazi se u Arhivu na dnu naslovne stranice.