JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

JAVNA OBJAVA 1.1.-31.1.2024.

JAVNA OBJAVA 1.2.-29.2.2024

Javna objava 1.3-31.3 2024.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01.01.-31.12.2023.

Obrasci_financijskih_izvjestaja

Potvrda

Bilješke

RVI

RVI-klas.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2023.-30.3.2023.

2023-07-10 104420

01.01.-30.6.2023. OŠ KAJZERICA, Financijski izvještaji 30.6.2023

 

Izvještaj o izvršenju za proračunske korisnike 1.1.2023.-30.6.2023.

RVI po klasifikacijama 01.01.-30.06.2023

RVI po kontima 01.01.-30.06.2023

REBALANS 2023.

REBALANS 

Račun dobiti i gubitka

Posebni dio

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Sažetak

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2022.

Obrasci financijskih izvještaja

Bilješke uz izvještaj 2022

Referentna stranica

REBALANS  2022.

PLAN NABAVE 2022

PLAN NABAVE 2024

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2021. GODINU

potvrda 2021

referentna stranica 2021

bilješke uz izvještaj 2021

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2020. GODINU:

potvrda 2020.

REFERENTNA STRANICA

Fina 01.01.-31.12.2020,izvještaj o obvezama
Fina 01.01.-31.12.2020, bilanca
Fina 01.01.-31.12.2020, izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Fina 01.01.-31.12.2020, izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Fina 01.01.-31.12.2020, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1.1.2020-31.12.2020

Dokumentacija koja se odnosi na razdoblje do školske godine 2019./2020. nalazi se u Arhivi na dnu stranice.

FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan za 2022., 2023., 2024.

Financijski plan za  2020., 2021., 2023.

Financijski plan za 2024,2025,2026.