Školom upravlja školski odbor.

Školski odbor:

– imenuje i razrješuje ravnatelja,
– daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi,
– donosi statut i druge opće akte na prijedlog ravnatelja,
– donosi školski kurikul na prijedlog učiteljskog vijeća i ravnatelja,
– donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
– donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja,
– odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
– predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Školski odbor Osnovne škole Kajzerica čine sljedeći članovi:

članica imenovana iz reda učitelja i stručnih suradnika Vanessa Golubić, predsjednica Školskog odbora
članica imenovana iz reda učitelja i stručnih suradnika Dorotea Sinković, zamjenica predsjednice Školskog odbora
član – predstavnik radnika škole (izbor u tijeku)
članica imenovana iz reda roditelja učenika škole Buga Novak
član – Suzana Jajac Bedeničić – predstavnik Osnivača
član – Sandra Balentović – predstavnik Osnivača
član – Mladen Marković – predstavnik Osnivača

Mandat članovima Školskog odbora traje četiri (4) godine, počevši od dana 2. listopada 2022.

OSIGURAVANJE JAVNOSTI TIJELA JAVNE VLASTI – obavijest

Pozivi i Zapisnici:

Poziv na 18. sjednicu ŠO

Poziv na 17. sjednicu ŠO

Zaključak 16. sjednice ŠO

Poziv na 16. sjednicu ŠO

Poziv na 15. sjednicu ŠO

Zaključak 15. sjednice ŠO

Poziv na 14. sjednicu ŠO

Zaključak 14. sjednice ŠO

Poziv na 13. sjednicu ŠO

Zaključak 13. sjednice ŠO

Odluka o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja

Zaključak 12. sjednice ŠO

Poziv na 12. sjednicu Školskog odbora

    Zaključak 11. sjednice ŠO

Poziv na 11. sjednicu Školskog odbora

Zaključak 10. sjednice ŠO

Poziv na 10. sjednicu Školskog odbora

Zaključak 9. sjednice ŠO

Poziv na 9. sjednicu Školskog odbora

Zaključak 8. sjednice ŠO

Poziv na 8. sjednicu Školskog odbora

Zapisnik 7. sjednice

Poziv na 7. sjednicu Školskog odbora

Zapisnik 6. sjednice

Poziv na 6. sjednicu Školskog odbora

Zapisnik 5. sjednice

Poziv na 5. sjednicu Školskog odbora 18-5-23

Zapisnik 4. sjednice

Poziv na 4. sjednicu Školskog odbora 2-4-23

Zapisnik 3. sjednice 

Poziv na 3. sjednicu Školskog odbora 6-3-23

ZAPISNIK 2. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

POZIV NA 2. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA – 21-12-22

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora 2. listopada 2022.

POZIV NA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU ŠO 2-10-22

44. sjednica Školskog odbora – 2. rujna 2022.

POZIV NA 44. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

43. sjednica Školskog odbora – 12. srpnja 2022.

POZIV NA 43. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

42. sjednica Školskog odbora – 20. svibnja 2022.

POZIV – 42. SJEDNICA ŠOLSKOG ODBORA 20.05.2022.

41. sjednica Školskog odboora – 19. svibnja 2022.

POZIV 41. SJEDNICA Š.O. – 19.05.2022.

40. sjednica Školskog odbora – 13. travnja 2022.

POZIV NA 40. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

39. sjednica Školskog odbora – 17. ožujka 2022.

POZIV NA 39. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

38. sjednica Školskog odbora – 3. veljače 2022.

POZIV NA 38. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA – 03.02.2022.

37. sjednica Školskog odbora – 10. siječnja 2022.

POZIV NA 37. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

36. sjednica Školskog odbora – 22. prosinca 2021.

POZIV NA 36. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

35. sjednica Školskog odbora – 16. prosinca 2021.

POZIV na 35. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA – 16.12.2021.

34. sjednica Školskog odbora – 7. listopada 2021.

POZIV NA 34. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

33. sjednica Školskog odbora – 30. kolovoza 2021.

POZIV NA 33. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA – 30.08.2021