Tim za kvalitetu

Samovrednovanje škole je proces sustavnog i kontinuiranog praćenja, analiziranja i procjenjivanja uspješnosti rada škole. Koristi se kao bitan instrument za jačanje kapaciteta škole te za napredak, razvoj i uspjeh svih dionika odgojno – obrazovnog procesa.

To je proces profesionalne refleksije kroz koji škola dobro upoznaje sama sebe i pronalazi najbolje načine za unaprjeđenje svoga rada. Samovrednovanje omogućava djelatnicima škola da procjene kvalitetu svoga poučavanja i razrednog ozračja uvažavajući kontekst užeg – školskog i šireg – društvenog, socijalnog i kulturalnog okruženja.

Procesom samovrednovanja nastoji se odgovoriti na tri temeljna pitanja:

• Koliko je dobra naša škola?

• Kako to znamo?

• Što učiniti da budemo još bolji?

Imenovani članovi Tima za kvalitetu su:

 

Majda Tometić, prof., ravnateljica škole

Mirela Sučević, prof., stručna suradnica pedagoginja, savjetnica

Vesna Bobinski, diplomirana bibliotekarica, stručna suradnica knjižničarka, savjetnica

Ines Smolčić, učiteljica razredne nastave, učiteljica savjetnica, predstavnica razredne nastave

Marina Hranilović Hadžić, učiteljica razredne nastave, učiteljica mentorica, predstavnica razredne nastave

Lidija Žugčić, učiteljica razredne nastave, predstavnica razredne nastave

Gabrijela Zagoršćak -Peroković, učiteljica razredne nastave, učiteljica mentorica, predstavnica razredne nastave

Danijela Cerjan, učiteljica razredne nastave, učiteljica mentorica, predstavnica razredne nastave

Andrea Bosanac, prof., učiteljica Hrvatskoga jezika, učiteljica savjetnica, predstavnica predmetne nastave

Vesna Draženović Žitko, prof., učiteljica Matematike, predstavnica predmetne nastave

Danijela Lokmer, učiteljica Engleskoga jezika, predstavnica predmetne nastave

Ines Delač, učiteljica Tehničke kulture, predstavnica predmetne nastave