Samovrednovanje škole je proces sustavnog i kontinuiranog praćenja, analiziranja i procjenjivanja uspješnosti rada škole. Koristi se kao bitan instrument za jačanje kapaciteta škole te za napredak, razvoj i uspjeh svih dionika odgojno – obrazovnog procesa.

To je proces profesionalne refleksije kroz koji škola dobro upoznaje sama sebe i pronalazi najbolje načine za unaprjeđenje svoga rada. Samovrednovanje omogućava djelatnicima škola da procjene kvalitetu svoga poučavanja i razrednog ozračja uvažavajući kontekst užeg – školskog i šireg – društvenog, socijalnog i kulturalnog okruženja.

Procesom samovrednovanja nastoji se odgovoriti na tri temeljna pitanja:

• Koliko je dobra naša škola?

• Kako to znamo?

• Što učiniti da budemo još bolji?

Imenovani članovi Tima za kvalitetu su:

Vesna Bobinski, diplomirana bibliotekarica, stručna suradnica knjižničarka, učiteljica savjetnica

Andrea Bosanac, prof., učiteljica Hrvatskoga jezika, učiteljica izvrsna savjetnica

Vanessa Golubić, učiteljica razredne nastave, učiteljica izvrsna savjetnica

Martina Horvat, učiteljica razredne nastave, učiteljica savjetnica

Silvija Jurković, mag. prim. educ., učiteljica razredne nastave, učiteljica savjetnica

Sunčana Mumelaš, prof., učiteljica Prirode, Biologije i Kemije, učiteljica izvrsna savjetnica

Ines Smolčić, učiteljica razredne nastave, učiteljica savjetnica

Mirela Sučević, prof., stručna suradnica pedagoginja, izvrsna savjetnica

Jasminka Viher, mag. prim. educ., učiteljica razredne nastave, učiteljica savjetnica