Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/14)

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ 27/1057/11101/13)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ 76/9329/9747/9935/08)

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/1385/15)

Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 79/07 i 86/12)

Zakon o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 1089/96)

Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 106/12 – pročišćeni tekst)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09)

Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“, br. 20/10 i 143/12)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ 12/1415/14)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 141/12141/12150/13153/13,128/17)

Udžbenički standard („Narodne novine“ 9/19)

Protokol o postupanju u slučaju zanemarivanja djece

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima