Agencija za odgoj i obrazovanje imenovala je OŠ Kajzerica iz Zagreba, sjedištem Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita učitelja/ica razredne nastave Međimurske, Koprivničko – križevačke i Varaždinske županije počevši od 1. listopada 2018. godine pa nadalje.

Pripravnici će stručni ispit polagati pred Ispitnim povjerenstvom koje čine: Igor Rukljač, mag. prim. educ., viši savjetnik za razrednu nastavu, Agencija za odgoj i obrazovanje, predsjednik Ispitnoga povjerenstva, Majda Tometić, prof.hrv.jez. i knjiž., ravnateljica, Andrea Bosanac, prof.hrv.jez.  i knjiž., učiteljica hrvatskoga jezika te ispitivačima metodika:

doc. dr. sc. Martina Kolar Billege, sveučilišni nastavnik metodike hrvatskoga jezika, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ispitivač metodike

doc. dr. sc. Goran Trupčević, sveučilišni nastavnik metodike matematike, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ispitivač metodike

doc. dr. sc. Alena Letina, sveučilišni nastavnik metodike prirode i društva, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ispitivač metodike

sc. prof. art. Miroslav Huzjak, sveučilišni nastavnik metodike likovne kulture, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ispitivač metodike

Diana Atanasov Piljek, prof., viši predavač metodike glazbene kulture, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ispitivač metodike

prof. dr. sc. Ivan Prskalo, sveučilišni nastavnik metodike tjelesne i zdravstvene kulture, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ispitivač metodike.

Imenovane učiteljice mentorice su:

Romana Piskač

Ines Sakač

Martina Vuletić

Martina Horvat

Vanessa Golubić

Jasminka Viher

Silvija Jurković

Ines Smolčić

Suzana Santini

Ivana Lović-Štenc

Danijela Cerjan

Gabrijela Zagoršćak Peroković

Marina Hranilović Hadžić

Lidija Žugčić

Iva Palijaš

Koordinatorica za polaganje stručnih ispita je Vesna Bobinski, učiteljica savjetnica (e-pošta: vesna.bobinski@skole.hr).

Ljubazno molimo da se za sve potrebne konzultacije na vrijeme najavite elektroničkom poštom učiteljici Vesni Bobinski koja će vam dati sve potrebne informacije.

Mentorice će vam pomoći savjetima i prijedlozima oko izvedbe javnog sata nakon što ukratko izložite kako ste zamislili održati svoj sat.

Svakako ne zaboravite pitati mentoricu za specifičnosti razreda u kojem izvodite ogledni sat. Osnovna škola Kajzerica u svakoj učionici ima pametnu ploču, pristup brzom internetu, LCD projektor, mini-liniju i svu ostalu tehniku neophodnu za uspješnu izvedbu nastavnoga sata.

Ako pristupnik/pristupnica treba platiti troškove stručnoga ispita, opću uplatnicu treba popuniti sljedećim podatcima:

PRIMATELJ:  Osnovna škola Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb
IZNOS UPLATE: vidi iznos u troškovima stručnog ispita
IBAN ŠKOLE: HR0423600001102434883
U pozivu na broj navedite svoj OIB.

Troškovi stručnog ispita su 77,78 eura

Troškovi stručnog ispita po dijelovima iznose:
– pisani dio, praktični dio i usmeni dio ispita = 77,78 eura
– pisani dio i usmeni dio ispita = 55,18 eura
– praktični dio i usmeni sat = 63,07 eura
– usmeni dio ispita = 31,53 eura

Želimo vam uspješno polaganje stručnog ispita!