OBAVIJEST UČITELJIMA PRIPRAVNICIMA KARLOVAČKE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Pripravnici učitelje razredne nastave Karlovačke i Zagrebačke županije polagat će stručni ispit pred Ispitnim povjerenstvom u OŠ Kajzerica, u Zagrebu, Žarka Dolinara 9, temeljem Odluka AZOO od 6. listopada 2023_ ,Odluka AOO od 31.1.Odluka AZOO od 6. listopada 2023_Odluka-o-ispitnom-povjerenstvu_SI-OS-Kajzerica od 20.rujna 2023. 

Pripravnici će stručni ispit polagati pred Ispitnim povjerenstvom koje čine: Sandra Bašić, mag. prim. educ., viša savjetnica za razrednu nastavu, Agencija za odgoj i obrazovanje, predsjednica Ispitnoga povjerenstva, Mario Bošković, prof., v.d. ravnatelja Škole, Andrea Bosanac, prof.hrv.jez.  i knjiž. i Ana Dabić, mag.educ.philol.croat., učiteljice Hrvatskoga jezika te ispitivačima metodika:

doc. dr. sc. Martina Kolar Billege, sveučilišni nastavnik metodike hrvatskoga jezika, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ispitivač metodike

doc. dr. sc. Goran Trupčević, sveučilišni nastavnik metodike matematike, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ispitivač metodike

doc. dr. sc. Alena Letina, sveučilišni nastavnik metodike prirode i društva, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ispitivač metodike

prof. dr.sc. . Miroslav Huzjak, sveučilišni nastavnik metodike likovne kulture, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ispitivač metodike

Diana Atanasov Piljek, prof., viši predavač metodike glazbene kulture, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ispitivač metodike

prof. dr. sc. Ivan Prskalo, sveučilišni nastavnik metodike tjelesne i zdravstvene kulture, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ispitivač metodike.

Imenovane učiteljice mentorice su:

Danijela Cerjan

Vanessa Golubić

Marina Hranilović Hadžić

Martina Horvat

Silvija Jurković

Ines Sakač

Ines Smolčić

Jasminka Viher

Gabrijela Zagoršćak Peroković

Koordinatorica za polaganje stručnih ispita je Vanessa Golubić, učiteljica izvrsna savjetnica (e-pošta: vanesa.golubic@skole.hr).

Ljubazno molimo da se za sve potrebne konzultacije na vrijeme najavite elektroničkom poštom učiteljici Vanessi Golubić koja će vam dati sve potrebne informacije.

Mentorice će vam pomoći savjetima i prijedlozima oko izvedbe javnog sata nakon što ukratko izložite kako ste zamislili održati svoj sat.

Svakako ne zaboravite pitati mentoricu za specifičnosti razreda u kojem izvodite ogledni sat. Osnovna škola Kajzerica u svakoj učionici ima pristup brzom internetu, LCD projektor, mini-liniju i svu ostalu tehniku neophodnu za uspješnu izvedbu nastavnoga sata.

Ako pristupnik/pristupnica treba platiti troškove stručnoga ispita, opću uplatnicu treba popuniti sljedećim podatcima:

PRIMATELJ:  Osnovna škola Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb

IZNOS UPLATE: vidi iznos u troškovima stručnog ispita

IBAN ŠKOLE: HR0423600001102434883

U pozivu na broj navedite svoj OIB.

Troškovi PRVOG POLAGANJA stručnog ispita su 77,78 eura

Troškovi PONOVNOG POLAGANJA stručnog ispita iznose:

pisani dio, praktični dio i usmeni dio ispita = 86,73 eura

pisani dio i usmeni dio ispita = 55,19 eura

praktični dio i usmeni dio ispita= 63,08 eura

usmeni dio ispita = 31,54 eura

Želimo vam uspješno polaganje stručnog ispita!