Vježbaonica za studente Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Vježbaonica za studente Filozofskog fakulteta, odsjek za pedagogiju Sveučilišta u Zagrebu
Vježbaonica za studente Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Vježbaonica za studente Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje