Pozivi na testiranje

* * *

POZIV NA TESTIRANJE 

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA na neodređeno, puno radno vrijeme (2 izvršitelja/ice), a koji je objavljen dana 5. veljače 2021. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 4. ožujka 2021. u 10:00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 9 sati i 55 minuta).

Sadržaj pisanog testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

BOŽICA BENŠAK

SNJEŽANA JAGARČEC

SLAVICA JULARDŽIJA

GORDANA LAZAREVIĆ

INES PAVKOVIĆ

IVA PIVAC

MARINELA STREJČEK

MIRJANA VOJNOVIĆ

SANJA VRDOLJAK

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalan broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 40 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili zaporku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju, poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru istoga dana u 11,00 sati po abecednom redoslijedu). Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

* * *

* * *

POZIV NA TESTIRANJE 

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku javnog poziva za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kajzerica – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“, a koji je objavljen dana 12. siječnja 2021. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 25. siječnja 2021. u 8:30 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 10 sati i 25 minuta).

Sadržaj testiranja uključuje provjeru motivacije, zainteresiranosti, vještina za radno mjesto pomoćnika u nastavi.

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

IVA BAN PAVLOVIĆ 

JAVORKA MARIJA SAMARDŽIJA

KLAUDIA ŠIRANOVIĆ 

MARIJA TURIJ 

IVAN BRKIĆ 

MATEJA PLAVEC 

IVANA MACH

JELENA MILIČEVIĆ

JELENA VIŠEK

KLAUDIJA USKOK HORVAT 

IVAN KRAJINOVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima.

* * *

POZIV NA TESTIRANJE 

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ice RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA na određeno puno radno vrijeme (2 izvršitelja/ice), a koji je objavljen dana 5. siječnja 2021. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 25. siječnja 2021. u 10:30 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 10 sati i 25 minuta).

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)

Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, broj 10/2019.)

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

ZVJEZDANA BALOGOVIĆ

ELENA EMM

ANDREA IVANOVIĆ

ANA KATUŠIĆ

NIKOLINA KURUC

ANA LUCIĆ

JELENA MIHALJEVIĆ

ANTONIJA PAŽIN

IVA TURKOVIĆ

VARAT KRISTINA

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

* * *

POZIV NA TESTIRANJE 

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ice RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA na određeno puno radno vrijeme (2 izvršitelja/ice), a koji je objavljen dana 4. prosinca 2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 21. prosinca 2020. u 10:30 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 10 sati i 25 minuta).

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)

Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, broj 7/2019.)

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

IDA BELOŠEVIĆ

MATEA MEDIĆ

JELENA MIHALJEVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

* * *

POZIV NA TESTIRANJE 

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ice RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA na neodređeno puno radno vrijeme (2 izvršitelja/ice), a koji je objavljen dana 26. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 30. studenoga 2020. u 10:30 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 10 sati i 25 minuta).

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)

Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, broj 7/2019.)

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

MORANA ČOP MARJANAC

IVONA GOJČETA

ROZANA LAZANEO

LUCIJA SMOLKOVIĆ

MATILDA VERKIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

* * *

POZIV NA TESTIRANJE 

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ice RAZREDNE NASTAVE na određeno puno radno vrijeme (4 izvršitelja/ice), a koji je objavljen dana 20. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 30. studenoga 2020. u 12:00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 11 sati i 55 minuta).

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)

Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, broj 7/2019.)

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

TATJANA BOŽANOVIĆ

ELENA ČOVRAN

HELENA HORŽIĆ

PETRA IVOŠ

MARTINA KUBIV

ANA SVALINA

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

* * *

POZIV NA TESTIRANJE 

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto STRUČNJAK EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA (SOCIJALNI PEDAGOG) ILI PSIHOLOG ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA PRIPRAVNIŠTVA 1 IZVRŠITELJ/ICA na određeno puno (40) sati) radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, a koji je objavljen dana 12. studenoga 2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 26. studenoga 2020. u 9:00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 8 sati i 55 minuta).

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)

Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014)

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (“Narodne novine“ 76/2019 .)

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 ANA BADURINA

MIHAELA BERIŠIĆ

ANA BULAT

MARINELA BUNDALO

BARBARA BUNOZA

ANA BULAT

ANA MARIJA EVIĆ

ANAMARIJA GALIĆ

HELENA GUTRUNG

VALENTINA HANŽEK

KATARINA JONJIĆ

GABRIJELA KOLĐERAJ

LORA KOMLJENOVIĆ

ANA KORDIĆ

MARINA POTRKAČ

MIRTA RAMLJAK

PETRA TUŠKAN

MORANA VESELY

JELENA ŽIPOVSKI

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

* * *

POZIV NA TESTIRANJE – TESTIRANJE SE ODGAĐA DO DAJNJEGA ZBOG NEMOGUĆNOSTI ODRŽAVANJA, O NOVOM TERMINU BIT ĆETE OBAVIJEŠTENI OVDJE! 

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ice RAZREDNE NASTAVE na određeno puno radno vrijeme (4 izvršitelja/ice), a koji je objavljen dana 20. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 9. studenoga 2020. u 12:00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 11 sati i 55 minuta).

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)

Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, broj 7/2019.)

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

TATJANA BOŽANOVIĆ

ELENA ČOVRAN

HELENA HORŽIĆ

PETRA IVOŠ

MARTINA KUBIV

ANA SVALINA

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.


* * *

POZIV NA INTERVJU (RAZGOVOR) – 27.10.2020. U 13:15 sati

  1. Mimi2202 – zadovoljio

* * *

POZIV NA TESTIRANJE – 27.10.2020.

Testiranje kandidata (PISANJE TESTA) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ice PRIRODE I BILOGIJE na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj/ica), a koji je objavljen dana 12. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 27. listopada 2020. u 12:30 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 12 sati i 25 minuta).

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)

Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019)

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

MARIJA MARTINOVIĆ PAŠALIĆ

SONJA MODRIĆ BARBIR

VJERA PAVIĆ

ANDREA SABO

BARBARA STIPČEVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalan broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 40 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili zaporku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju, poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru istoga dana u 13,30 sati po abecednom redoslijedu). Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

* * *

POZIV NA TESTIRANJE – 27.10.2020.

Testiranje kandidata (intervju) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ice ENGLESKOG JEZIKA na određeno nepuno radno vrijeme (1 izvršitelj/ica), a koji je objavljen dana 12. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 27. listopada 2020. u 11:00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 10 sati i 55 minuta).

10 sati i 55 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kanidata/kinja

11:00 sati – intervju

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

JASNA DUBRAVČIĆ

LEO LEVARDA

DOROTEA SINKOVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)

Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014.,  102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 7/2019)

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

* * *

POZIV NA TESTIRANJE – 27.10.2020.

Testiranje kandidata (intervju) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ice INFORMATIKE na neodređeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj/ica), a koji je objavljen dana 12. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održat će se dana 27. listopada 2020. u 10:00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 9 sati i 55 minuta).

 9 sati i 55 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kanidata/kinja

10:00 sati – intervju

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

PATRICIA PRESEČKI

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine“, broj 94/2015. i 3/2017.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 112/2010., 82/2019.)

Pravilnik o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“, broj 34/2014., 40/2014., 103/2014.,  102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 22/18)

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

* * *

POZIV NA INTERVJU (RAZGOVOR) – 19.10.2020. U 11:00 sati

  1. SINIŠA VUČUR – zadovoljio

* * *

POZIV NA TESTIRANJE – 19.10.2020.

Povjerenstvo poziva na vrednovanje dana 19. listopada 2020. kandidate koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj za radno mjesto DOMAR ŠKOLE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme,40 sati ukupnog tjednog radnog vremena te koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja.
Testiranje kandidata (PISANA PROVJERA) u postupku natječaja za navedeno radno mjesto koji je objavljen dana 23. rujna 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 19. listopada 2020. godine s početkom u 9,00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata u predvorju škole – do 8 sati i 40 minuta).
Nastavno, na razgovor (INTERVJU) s Povjerenstvom pozvat će se kandidati koji ostvare najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Razgovor (INTERVJU) održat će se istoga dana u 11,00 sati.

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:
1. GORAN MARTINOVIĆ
2. DAVOR LEKIĆ
3. SINIŠA VUČUR
4. JOSIP BOROMISA
5. IGOR PLEĆAŠ
6. TOMISLAV MATIJEVIĆ
7. DAVOR ŠUKAN
8. VJEKOSLAV MIKIĆ
9. TOMISLAV JELAČA
10. KREŠIMIR HADJINA

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje provjeru znanja, sposobnosti i vještina, interesa i motivacije kandidata za rad u Školi iz sljedećih područja: