Fina 01.01.-31.12.2020, izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza