VIRTUALNA IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA 1. A – U SVIJETU LIKOVNIH UMJETNIKA 4

Učenici 1. a u produženom su boravku ove godine stvarali prava mala umjetnička djela. Prvi puta su se uključili u eTwinning projekt pod nazivom U svijetu likovnih umjetnika 4. Učenici su upoznali život i rad pet svjetskih umjetnika i jedne hrvatske umjetnice. Kroz rad učenici su razvijali umjetničke i kreativne sposobnosti. Prema evaluaciji, učenici su izrazili veliki interes za ponovnim uključivanjem u projekt sljedeće školske godine. 

Povodom Dana škole (31. 5.) postavili su izložbu likovnih radova za sve posjetitelje no nisu zaboravili na sve one koji neće biti u mogućnosti posjetiti školu taj dan. Oni mogu pogledati likovne radove na poveznici.