Utvrđivanje psihofizičkog stanja za upis u 1. razred

OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, tel. 6454-781, 6454-780

Služba za školsku i adolescentnu medicinu, Siget-Avenija V. Holjevca 22, tel. 6536-168

Velimira Madunić Zečić, dr.med, spec. školske medicine

parni  dani            18,00-19,30

Napomena: narudžbe su omogućene i putem aplikacije Terminko.hr

Upisno područje OŠ Kajzerica čine ulice:

Južna obala II., Južna obala III., Južna obala IV., Južna obala IX., Južna obala VI., Južna obala VII., Južna obala VIII., Podbrežje III., Podbrežje IV., Podbrežje IX., Podbrežje V., Podbrežje VI., PodbrežjeVII., Podbrežje VIII., Podbrežje X., Podbrežje XI., Podbrežje XII., Podbrežje XII.a, Podbrežje XIII., Podbrežje XIV., Puževa ulica, Ul. Stjepana Bencekovića, Ul. Jozsefa Antalla, Ul. Radoslava Cimermana, Ul. Ivana Rogića, Avenija Dubrovnik (5-15A) -od rotora do Avenije Većeslava Holjevca – sjeverna strana; Avenija Većeslava Holjevca (10) -od Mosta slobode do Avenije Dubrovnik; Jadranska avenija (2-2B), Remetinečka cesta (1-15 i 2-28), Obala Ivana Supeka (cijela-bez kbr.), Ul. Žarka Dolinara (cijela-bez kbr.), Riječka ulica (cijela-bez kbr.).