Uređenje interijera škole

Tijekom travnja i svibnja, učenice sedmih razreda koje pohađaju likovnu skupinu oslikale su zid naše škole.

Radi se o reinterpretaciji Van Goghovog djela Polje žita sa čempresima.