UPUTE O ORGANIZACIJI RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

Poštovani učenici i roditelji,

na početku nove školske godine obavještavamo vas o osnovnim pravilima organizacije rada škole i molimo da se istih pridržavate u cilju očuvanja dobre epidemiološke situacije i zdravlja i sigurnosti svih učenika i djelatnika škole.

OŠ Kajzerica radit će po MODELU A – nastava u školi. Sve daljnje upute usklađene su s uputama MZO i HZJZ u cilju sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19 te pozitivnim zakonskim propisima.

OBAVIJESTI ZA RODITELJE

Roditelji/skrbnici imaju obavezu pratiti tjelesnu temperaturu djeteta prije dolaska djeteta u školu te u slučaju povišene tjelesne temperature (37.3°C i veća) ne smiju dovoditi dijete u školu već se javljaju u tajništvo škole (01/6454 780; ured@os-kajzerica.skole.hr) ili razredniku i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.

Dobro je djetetu osigurati paketić papirnatih/vlažnih maramica i bočicu s vodom. Učionice su opremljene tekućim sapunom, papirnatim ručnicima i dezinfekcijskim sredstvima. Redovito će se prozračivati i dezinficirati nakon svake različite grupe učenika.

Ako učenik/učenica spada u izrazito vulnerabilnu skupinu potrebno je u školu dostaviti potvrdu o istom od strane školske liječnice temeljem zdravstvene dokumentacije.

Ako učitelj/učiteljica posumnja i/ili primijeti znakove povišene temperature kod učenika, uputit će ga u Sobu za izolaciju i odmah obavijestiti roditelje koji su dužni doći po dijete. Također, izmjerit će djetetu temperaturu.

Učenici od 5. do 8. razreda u svim zajedničkim prostorijama, po hodnicima gdje mogu doći u blizinu drugih grupa te u učionicama dužni su nositi zaštitnu masku.

Učenici od 1. do 4. razreda ne trebaju nositi zaštitne maske.

DOLAZAK UČENIKA U ŠKOLU

Djeca do škole dolaze sama ili u pratnji jednog roditelja, ako se radi o učenicima prvih i drugih razrednih odjela.

Roditelji/skrbnici koji dovode i odvode djecu u školu ne ulaze u školu, već dolaze do mjesta susreta pri čemu zadržavaju razmak od najmanje 1,5 metra u odnosu na druge roditelje/skrbnike i djecu. Roditelji i djeca iz istog kućanstva ne moraju držati razmak.

Učenici u školu ulaze prema unaprijed utvrđenom rasporedu po razredima i samo u vrijeme koje je utvrđeno za ulazak njihovog razreda, zajedno sa svojim učiteljicama/učiteljima. Učenik se odmah nakon ulaska upućuje prema mjestu gdje se preobuva i nakon toga odlazi do učionice na pranje ruku sapunom i vodom ili dezinficijensom. Pranje ruku i preobuvanje nadgledaju dežurni učitelji ili razredni učitelj/učiteljica, a prema unaprijed utvrđenom rasporedu i dogovoru.

Učenici prvih i drugih razreda koji pohađaju Program produženog boravka mogu doći u jutarnje dežurstvo, uz prethodni dogovor s razrednicom. Prihvat djece je od 7,00 do 7,30 u predvorju škole. Nakon 7,30 učenici ulaze sa svojom grupom. Učiteljice u jutarnjem dežurstvu ispratit će djecu u njihove učionice ili će ih razmjestiti u predvorju škole da učenici iz različitih razrednih odjela ne dolaze u blizinu, a ovisno o broju učenika.

RASPORED ULASKA UČENIKA U ŠKOLSKU ZGRADU

Učenici će u školu ulaziti s razrednicima ili učiteljima. Dužni su pričekati učitelje na unaprijed dogovorenom mjestu pred školom. Po ulasku u školu, učenici se trebaju preobuti u obuću za školu. Učenik koji prvi dan nema obuću za školu, koristit će zaštitne navlake za obuću. Molimo vas da od prvoga dana osigurate djetetu obuću za školu.

Na ulazima u školu su dezinfekcijske barijere i sredstvo za dezinfekciju ruku.

Svaki razredni odjel ima točno određeno mjesto za obuću u predvorju škole ili uz ulaze u školu. Ostale stvari učenici će odlagati u ormariće ispred učionica.

Protokol ulazaka s točno određenim vremenom za svaki radni dan učenici će dobiti uz raspored sati. Učenici koji ne stignu u dogovoreno vrijeme, morat će na mjestu susreta pričekati sljedeći nastavni sat jer se ne može organizirati naknadni ulazak u vrijeme kad grupe u školu ulaze organizirano, iz epidemioloških razloga.

BORAVAK UČENIKA U ŠKOLI

Učenici trebaju što je više moguće održavati razmak (fizičku udaljenost) od druge djece i odraslih (preporučeno 1,5 m).

Tijekom boravka u školi učenik boravi u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini (razredu) i ne miješa se s učenicima iz drugih odgojno-obrazovnih skupina, osim iznimno u nekim skupinama produženog boravka i na izbornoj nastavi. Učenik učionicu napušta samo u slučaju odlaska u sanitarni čvor, u blagovaonicu ili tijekom izlaska u dvorište škole radi aktivnosti na otvorenom i to na način da se ne miješa s učenicima iz drugih razrednih odjela.

Odlazak u sanitarni čvor – u sanitarnom čvoru mogu istovremeno biti najviše dva učenika iz različitih odgojno-obrazovnih skupina ili više učenika iz iste odgojno-obrazovne skupine. Drugi učenici čekaju ispred sanitarnog čvora da jedan učenik izađe. Odlazak učenika u sanitarni čvor određuje i nadgleda razredna učiteljica/učitelj. Zaštitne su maske obvezne za učenike od 5. do 8. razreda.

Prilikom prolaska kroz zajedničke prostorije (hodnik/predvorje/blagovaonica/dvorana/knjižnica) učenici su dužni prolazak skratiti na minimum, ne dodirivati površine ili predmete i kretati se po unaprijed dogovorenoj ruti kretanja.

Učenici trebaju redovito i pravilno prati ruke pri ulasku u svoju učionicu, prije konzumiranja hrane, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Nakon pranja ruku vodom i sapunom ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš za otpatke. Pranje ruku prije konzumiranja hrane, nakon dolaska izvana i u nekim drugim prilikama u razredu zamjenjuje se prema potrebi dezinficiranjem ruku.

Djecu treba poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos podlakticom ili papirnatom maramicom koju poslije trebaju odbaciti u koš za otpad te oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju rukama.

Preporuča se i potiče djecu da ne dodiruju usta, nos, oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta. Djeca ne trebaju dijeliti čaše, šalice, drugo posuđe i pribor za jelo s drugom djecom. Svako dijete samo postupa sa svojom odjećom i obućom, školskim priborom, torbama i knjigama te ih ne dijeli s ostalom djecom i ne dodiruje i ne uzima stvari druge djece.

Djeca i njihove razrednice/učiteljice u PB-u u razrednoj nastavi ne moraju nositi zaštitne maske. Učitelji izbornih predmeta, Engleskog jezika te drugi predmetni učitelji koji dolaze na nastavu nose zaštitne maske. U učionicama predmetne nastave učenici trebaju nositi zaštitnu masku. Učitelji koji su udaljeni 2 m od prvog učenika mogu predavati bez zaštitne maske. Prilikom bližeg kontakta, maska za učitelje je obvezna.

Napominjemo da se sve učionice dezinficiraju nakon svake grupe učenika strojno i ručno te da činimo sve što je izvedivo da sve naše učionice budu epidemiološki sigurne zone.

ORGANIZACIJA BORAVKA UČENIKA U ŠKOLI

Nakon ulaska učenika u učionice počinje nastava. Školski sat traje 40 minuta, a nastava je organizirana prema rasporedu sati. Tzv. A-smjena počinje u 7:30, a tzv. B-smjena kasnije u danu, nastava traje najdulje do 16,00 sati, sukladno rasporedu sati.

Poslije svakoga sta je petminutni odmor te po jedan veliki odmor.

Učitelji planiraju dio nastave provoditi s učenicima na školskom dvorištu i školskoj terasi.

Učenici prvih, drugih i trećih razreda koji ne pohađaju izborne predmete, za vrijeme izborne nastave borave s razrednicom u jednoj od raspoloživih učionica ili na igralištu/terasi. Učenici od 4. do 8. razreda izbornu nastavu imaju prije ili poslije redovne nastave. Učenici koji je ne pohađaju, za to vrijeme nisu u školi. Učenici koji imaju pauzu jedan školski sat boravit će na unaprijed dogovorenom mjestu u školi.

Nastava TZK održava se, kad god je to moguće, u vanjskim prostorima, odnosno u školskom dvorištu i pokraj škole na sportskim terenima i to na način da ne dolazi do spajanja ili kontakta razrednih odjeljenja niti u svlačionici, niti u dvorani niti u vanjskom prostoru. Kod održavanja nastave u zatvorenom prostoru primjenjuju se Preporuke za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima.

Za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19 izvanučionička nastava organizira se sukladno Uputama.

ODLAZAK UČENIKA IZ ŠKOLE

Učenici 1.–3. razreda koji nisu u programu produženog boravka napuštaju školu nakon nastave, sukladno dnevnom rasporedu.

Učenici četvrtih razreda napuštaju školu nakon nastave, sukladno dnevnom rasporedu. Samo učenici koji pohađaju izborni predmet, ostaju u školi na nastavi.

Izlazak učenika iz škole nadgleda učiteljica/učitelj koja s njima održava zadnji školski sat te vodi brigu o održavanju razmaka i pridržavanju svih ostalih mjera kod izlaska učenika iz škole.

Učenici koji su u programu produženog boravka napuštaju školu između 16,00 i 17,00 sati, u točno dogovoreno vrijeme za svaku odgojno-obrazovnu skupinu. Nakon dogovorenog vremena, učitelj/učiteljica predaje dijete roditelju pred školom, no ne kasnije od 17,00 sati. Raniji izlazak iz škole nije moguć.

Ako dijete ima zakazan pregled ili postoji drugi razlog zbog kojeg treba ranije izaći iz škole, to mora učiniti kad završi redovna nastava, odn. prije početka programa produženog boravka.

Roditelji ne ulaze u školsku zgradu.

Dok čekaju djecu, roditelji osiguravaju međusobni razmak od 1,5m.

POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE U ZARAZU KOD DJETETA

Kod pojave znakova bolesti koji upućuju na moguću zarazu COVID-19 (povišena tjelesna temperatura – pod pazuhom 37,2, simptomi respiratornih bolesti – kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa i gastrointestinalne smetnje – proljev, povraćanje i bol u trbuhu) dijete/učenik ostaje kod kuće i javlja se najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju. O tome roditelj mora obavijestiti školu.

Ako djeca razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, učitelj odmah obavještava roditelje, koji u najkraćem mogućem roku trebaju doći po dijete. Do dolaska roditelja dijete se izolira u prostoriji za izolaciju. Odmah po utvrđivanju simptoma djetetu je potrebno osigurati masku za lice, a učitelju koji prati dijete do prostorije za izolaciju i boravi s njime treba osigurati vizir, masku i jednokratnu pregaču. Po odlasku djeteta, dezinficira se prostorija u kojoj je dijete bilo izolirano. Poseban prostor za izolaciju, djelatnike koji su zaduženi za brigu o bolesnom djetetu do dolaska roditelja i poseban protokol propisuje se mjerama za djelatnike škole.

Ravnateljica nadležnom epidemiologu/školskom liječniku javlja svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 i svaku pojedinačnu infekciju koju roditelj ili djelatnik moraju najhitnije prijaviti.

Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s radom, dok se kod prijavljenog grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika.

Kad se kod djeteta/učenika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa. Za sve osobe kod koji se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kad je osoba mogla biti zarazna izriče se mjera samoizolacije.

Dragi učenici i roditelji,

iako su pred nas stavljeni veliki izazovi – suradnjom, dogovorom i pravilnim postupanjem možemo postići da se nastava u školi održava nesmetano, a naši učenici budu i ostanu sigurni i sretni u svojoj školi. Stoga vas molimo da razgovarate sa svojom djecom i uputite ih u sve navedene važne pojedinosti, a to ćemo činiti i mi tijekom nastave i boravka u školi. Sve druge informacije koje se tiču organizacije nastave u novoj školskoj godini, dobit ćete od razrednika.

Sretan nam svima početak nove nastavne godine!

DETALJNE UPUTE OBJAVLJENE SU U PROTOKOLU O RADU ŠKOLE TE VAS MOLIMO DA BUDETE UPOZNATI S PRAVILIMA RADA.

Hvala,

ravnateljica

Majda Tometić, prof.