U svijetu likovnih umjetnika 5

Učenici 1.b, 1.c, 1.d, 2.a i 2.c u školskoj godini 2022./2023. sudjeluju u eTwinning projektu U svijetu likovnih umjetnika 5.
U sklopu projekta provode likovne radionice sa svojim učiteljicama u produženom boravku.
Svojim likovnim radovima upoznaju život, rad i djela svjetski poznatih umjetnika.
Učenici prvih razreda do sada su upoznali rad i djela Pieta Mondriana, Georges Seurata, Yayoi Kusame, Jackson Pollocka, Joan Miroa i Luke Košćaka.
Učenici drugih razreda do sada upoznali su rad i djela Yayoi Kusama, Vinceta van Gogha, Salvadora Dalija i James Rizzija.
Njihova mala umjetnička djela možete vidjeti na fotografijama u nastavku.