U svijetu likovnih umjetnika 5 (eTwinning projekt)

Prošlogodišnji dobitnici Oznake kvalitete za projekt U svijetu likovnih umjetnika 4, učenici 2.a i ove su godine sa svojom učiteljicom u produženom boravku proveli projekt. Upoznali su život, rad i djela najvećih likovnih umjetnika svijeta i domovine.
Ove su godine upoznali 4 svjetska umjetnika – Yayoija Kusama, Vincenta van Gogha, Pieta Mondriana, Pabla Picassa i 1 hrvatsku umjetnicu – Koraljku Polaček.
Upoznajući rad umjetnika, bili su potaknuti na učenje i na stvaranje likovnih djela. Svoja mala umjetnička djela prikazali su na školskim panoima.

Ove su godine za Fašnik postavili tematsku izložbu „Maske“ po uzoru na Pabla Picassa u Galeriji u Pisarovini.
Dio njihovih radova možete vidjeti na web stranici škole.