Što za mene znači Božić

„Što za mene znači Božić“ 

Projekt je započeo 1.12.2020. a završio na Badnjak, 24.12.2020. 
Aktivnosti projekta bile su sljedeće: 
Svaki učenik u razredu je izvadio omotnicu sa zadatkom (svaki učenik ima drugačiji zadatak) koji je napravio kao svoj mali projekt i predstavio se razredu. 
Nakon predstavljanja razredu, svi materijali su se prikupili u razrednoj knjizi “Što za mene znači Božić”.