Skupljajmo zajedno stare baterije

Početkom školske godine 2015./2016. uključili smo se u projekt FRIŠKO – Skupljajmo zajedno stare baterije (SZSB). 

U školskoj godini 2016./2017. OŠ Kajzerica nastavila je projekt FRIŠKO – “Skupljajmo zajedno stare baterije”.  Prikupili smo 298 kg starih baterija te ih predali tvrtki FRIŠ d.o.o. koja ih reciklira. U školskoj godini 2017./2018. skupili smo 98 kg baterija, dok smo u školskoj godini 2018./2019.  prikupili 68 kg starih baterija.

NE ZABORAVITE…

…stare baterije mogu gotovo u potpunosti reciklirati, a odvojeni korisni sastojci ponovno se mogu koristiti u raznim industrijama smanjujući potrošnju prirodnih resursa

…baterije sadrže teške metale zbog čega se moraju odvojeno odlagati od komunalnog otpada

…prema procjenama, dnevno se kupuje otprilike 2 milijarde baterija dok ih se istovremeno baca oko 1.5 milijarda

STARIM BATERIJAMA NIJE MJESTO U KOMUNALNOM OTPADU, NITI U PRIRODI.

ZAKONOM O ZAŠTITI OKOLIŠA IZMEĐU OSTALOG JE PROPISANO DA SE STARE BATERIJE MORAJU ODLAGATI ODVOJENO OD KOMUNALNOG OTPADA.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje korisničkih usluga te za olakšavanje navigacije našim stranicama.