Skupljajmo zajedno stare baterije

U školskoj godini 2022./2023. prikupili smo 142 kg starih baterija te ih predali tvrtki FRIŠ d.o.o. koja ih reciklira.

Na kraju školske godine tri najbolja razredna odjela dobila su priznanja za  1., 2. ili  3. mjesto u školi.

U tablici se nalaze točni brojčani podatci po razrednim odjelima.

 

Razredni odjel Broj baterija Broj učenika Broj baterija

po učeniku

Učiteljice
1. 1.a 1874 21 89.24 Ines Smolčić

Tanja Iskra Weber (PB)

2. 3.d 1534 21 73.05 Martina Vuletić

Matilda Verkić (PB)

3. 1.b 787 22 35.77 Suzana Santini

Anne Marie Popović / Dora Grčić (PB)

4. 1.c 736 22 33.45 Ivana Lović Štenc

Elena Čovran (PB)

5. 6.a 500 17 29.41 Maja Martinović
6. 5.c 596 23 25.91 Karlo Babuder
7. 5.d 533 22 24.33 Danijela Lokmer
8. 3.c 296 22 13.45 Ines Salač

Tihomir Dragić (PB)

9. 7.c 200 23 8.7 Nikolina Zeman
10. 7.a 59 17 3.47 Sunčana Mumelaš

 

Čestitamo svima i s akcijom nastavljamo dalje.

Što trebate znati o baterijama…

https://www.fris.hr/sto-biste-trebali-znati-o-baterijama/

O projektu možete više saznati …

https://www.fris.hr/projekt-skupljanja-starih-baterija/

I NE ZABORAVITE! 

 Baterije sadrže teške metale zbog čega se moraju odlagati odvojeno od komunalnog otpada. Stare baterije mogu se gotovo u potpunosti reciklirati.