Skupljajmo zajedno stare baterije 2020./2021.

U školskoj godini 2019./2020. prikupili smo puno starih baterija te ih predali tvrtki FRIŠ d.o.o. koja ih reciklira. U tablici se nalaze točni brojčani podatci po razrednim odjelima. 

razredni odjel  broj baterija 
2.a  512 
3.a  460 
3.c  290 
4.c  1219 
4.d  599 
8.b  226 

 

Rezultate projekta 2019./2020. možete vidjeti na sljedećoj poveznici: 

http://eko.fris.hr/novosti/252-rezultati-projekta-skupljajmo-zajedno-stare-baterije-20192020.html.  

U 2020./2021. godini nastavljamo s projektom.  

Stare baterije možete odlagati u poseban spremnik koji se nalazi u predvorju škole.  

NE ZABORAVITE! 

Stare baterije mogu se gotovo u potpunosti reciklirati, a odvojeni korisni sastojci ponovno se mogu rabiti u raznim industrijama smanjujući potrošnju prirodnih resursa. 

Baterije sadrže teške metale zbog čega se moraju odlagati odvojeno od komunalnog otpada. 

Prema procjenama, dnevno se kupuje otprilike 2 milijarde baterija, a istovremeno ih se baca oko 1.5 milijarda.

Ako želite kao razred sudjelovati u projektu, predajte stare baterije učiteljici. 

Na kraju svakog mjeseca baterije će se prebrojiti za svaki razredni odjel, a dobiveni rezultati upisat će se u tablicu. Potom baterije odlaze u veliki školski spremnik. 

Na kraju školske godine tri najbolja razredna odjela dobit će priznanja za  

1., 2. ili  3.mjesto u školi. 

STARIM BATERIJAMA NIJE MJESTO U KOMUNALNOM OTPADU ILI U PRIRODI. 

ZAKONOM O ZAŠTITI OKOLIŠA PROPISANO JE DA SE STARE BATERIJE MORAJU ODLAGATI ODVOJENO OD KOMUNALNOG OTPADA.