Skupljajmo zajedno stare baterije

U školskoj godini 2021./2022. prikupili smo 102 kg starih baterija (5006 baterija)
te ih predali tvrtki FRIŠ d.o.o. koja ih reciklira.
U tablici se nalaze brojčani podatci po razrednim odjelima.

Razredni odjel Broj učenika Broj baterija Broj baterija po učeniku
5.a 19 1204 63.4
4.c 23 1182 51.4
4.a 22 704 32
2.d 20 434 21.7
2.c 22 447 20.3
4.b 22 360 16.4
6.a 19 245 12.9
6.c 24 221 9.2
1.b 19 156 8.2
6.d 21 53 2.5

Na kraju školske godine tri najbolja razredna odjela dobila su priznanja za
1., 2. ili  3. mjesto u školi.

Baterije sadrže teške metale zbog čega se moraju odlagati odvojeno od komunaln
og otpada. Stare baterije mogu se gotovo u potpunosti reciklirati.

Više o projektu možete saznati
http://eko.fris.hr/o-projektu.html

Što trebate znati o starim baterijama?
http://eko.fris.hr/o-projektu/18-sto-trebate-znati-o-starim-baterijama.html

Više o projektu možete saznati
http://eko.fris.hr/o-projektu.html

Razmislite…
Vodite li brigu o odlaganju štetnog otpada na pravo mjesto?
o Da, odlažem ga kako i kamo treba
o Ne, ali mislim to promijeniti
o Ne, niti me zanima

Odvajanje opasnog otpada u domaćinstvu
http://eko.fris.hr/friskova-ucilica/33-odvajanje-opasnog-otpada-u-domacinstvu.html

U 2022./2023. godini nastavljamo s projektom.
Stare baterije možete odlagati u posebni spremnik koji se nalazi u predvorju škole.

Sunčana Mumelaš,
prof. biologije i kemije