Skupljajmo zajedno baterije

Skupljajmo zajedno starije baterije

 

 

U školskoj godini 2020./2021. prikupili smo 128 kg starih baterija te ih predali tvrtki FRIŠ d.o.o. koja ih reciklira. 

U tablici se nalaze točni brojčani podatci po razrednim odjelima.  

Razredni odjel 

Broj baterija 
1.c  1640 
1.d  1083 
3.c  670 
3.b  295 
5.a  170 
5.c  166 
5.d  45 
7.a  25 

Na kraju školske godine tri najbolja razredna odjela dobila su priznanja za   1., 2. ili  3. mjesto u školi.  

NE ZABORAVITE!  

Baterije sadrže teške metale zbog čega se moraju odlagati odvojeno od  komunalnog otpada. Stare baterije mogu se gotovo u potpunosti reciklirati. 

Što trebate znati o starim baterijama 

http://eko.fris.hr/o-projektu/18-sto-trebate-znati-o-starim-baterijama.html 

 

Sunčana Mumelaš, 

prof. biologije i kemije