Vesna Bobinski, dipl. bibliotekarka

Pri izboru zanimanja niti u jednom trenutku nisam dvojila što želim biti kad odrastem: učiteljica ili knjižničarka. Moj me profesionalni put doveo do ostvarenja dječjih želja i omogućio mi radost druženja, poučavanja i praćenja odrastanja mojih malih i velikih đaka.

Nakon završene srednje pedagoške škole i pedagoške akademije započeo je moj dugogodišnji odgojno-obrazovni rad učiteljice razredne nastave. Najveći sam dio, 24 godine, provela u Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu. Poticajno okružje i suradnja s kolegama omogućili su razvoj mnogih interesa.

Permanentno stručno usavršavanje nisam doživljavala kao obvezu, već kao privilegiju kojom mogu nadopuniti znanje i poboljšati rad. Stjecanjem iskustva postala sam jedna od organizatorica i voditeljica stručnih skupova i to kao voditeljica Županijskog stručnog vijeća Grada Zagreba za razrednu nastavu. Održala sam mnoga predavanja o poticanju suradnje svih čimbenika odgojno-obrazovnog sustava, o vođenju i upravljanju razrednim odjelom, o razrednoj disciplini, o potrebi permanentnog praćenja promjena u važećim zakonskim aktima i o mnogim drugim aktualnim temama.

Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu završila sam stručni dodiplomski studij razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Hrvatski jezik.

 

Tijekom rada sudjelovala sam u mnogim aktivnostima kojima su učitelji pozivani na pružanje doprinosa u stvaranju kvalitetnijega obrazovnog sustava. Tako sam sudjelovala i u stvaranju Nastavnog plana i programa za osnovnu školu te u izradi ispitnih zadataka za vanjsko vrednovanje učenika četvrtih razreda osnovne škole u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.

Agencija za odgoj i obrazovanje unaprijedila me u više položajno zvanje učiteljice mentorice 2005. godine, a u zvanje učiteljice savjetnice 2011. godine.

Izuzetno se ponosim dobivenom časnom učiteljskom Nagradom „Ivan Filipović“ 2011. godine za koju su me predložili kolege učitelji Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića i roditelji moga tadašnjeg 4.a razreda.

Suradnica sam Učiteljskog fakulteta u Zagrebu u ulozi voditeljice vježbi iz Metodike hrvatskoga jezika.

Aktivna sam članica najstarije udruge hrvatskih učitelja, Hrvatskog pedagoško-književnoga zbora u kojoj se najčešće brinem o organizaciji stručnih skupova i prikupljanju primjera dobre prakse iz naših vrtića i škola.

Nakon što sam 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila studij bibliotekarstva, stekla sam uvjete za rad u knjižnici.

S radošću sam prihvatila izazov rada u novoj školi i novoj knjižnici.

Svoj doprinos planiram ostvariti poticanjem čitanja kroz raznolike aktivnosti, razvoj čitalačkih kompetencija, pomoć učenicima u učenju i osposobljavanje za cjeloživotno učenje kroz projekt Učimo učiti.

Jedan je od ciljeva proširenje knjižnog fonda koji u ovom trenutku ne zadovoljava potrebe niti učenika, niti učitelja.

Novi je kolektiv u Osnovnoj školi Kajzerica već u prvoj godini rada ostvario pozitivno, poticajno i profesionalno okruženje koje nas motivira i potiče te ćemo zajedničkom suradnjom ostvariti postavljene ciljeve na dobrobit svih naših učenika.

Kada knjižnica ne radi, učenici mogu vratiti posuđene knjige u knjigomat.