Ana Hudina
Učiteljica u Programu produženog boravka 1.a razreda
Matilda Verkić
Učiteljica u Programu produženog boravka 1. b razreda
Tihomir Dragić
Učitelj u Programu produženog boravka 1.c razreda
Jasna Kutrovac
Učiteljica u Programu produženog boravka 1.d razreda
Tanja Iskra Weber
Učiteljica u Programu produženog boravka 2. a razreda
Anne-Marie Popović
Učiteljica u Programu produženog boravka 2. b razreda
Dora Grčić
Učiteljica u Programu produženog boravka 2. b razreda
Elena Čovran
Učiteljica u Programu produženog boravka 2.c razreda
Ida Belošević
Učiteljica u Programu produženog boravka 2.d razreda
Lucija Smolković
Učiteljica u Programu produženog boravka 3. a razreda
Ivana Vlatković
Učiteljica u Programu produženog boravka 3. b i e razreda
Ivana Škarec
Učiteljica u Programu produženog boravka 3. c razreda
Antonija Pažin
Učiteljica u Programu produženog boravka 3.d razreda