Vjetar je zrak u pokretu.  Njegova se energija može koristiti za proizvodnju električne energije. Takve se elektrane zovu vjetroelektrane.  Skup vjetrenjača čini vjetroelektranu.

U vjetrovitim se mjestima velike vjetrenjače, koje nazivamo vjetroturbinama, koriste za iskorištavanje energije vjetra. Često se grade “vjetrofarme” na kojima je postavljeno nekoliko vjetroturbina koje stvaraju električnu energiju. Manje se turbine mogu iskoristiti za dobivanje energije koja se može koristiti u domovima ili manjim naseljima. Neke se vjetroturbine mogu koristiti za napajanje električnom energijom vodnih pumpa.

Nedostatak energije vjetra je taj što su za njeno iskorištavanje potrebne vjetroturbine koje su velike, bučne te mogu narušiti ljepotu krajolika.

Kako se koristi energija vjetra?

Tisućama se godina upotrebljava energija vjetra za pokretanje jedrenjaka i vjetrenjača, a posljednjih godina i vjetroelektrana.

Ako se vjetrenjače koriste za proizvodnju električne energije, nazivamo ih vjetroelektranama.

Vjetrene crpke crpe vodu iz dubokih bunara, izvučena voda sprema se u vodotoranj do uporabe. Njima se koriste u nekim dijelovima svijeta (Australija, Afrika, SAD).