PROJEKT DAJ ŠAPI GLAS!

9.2.2024. posjetila nas je edukatorica, Petra Bajan koja je održala
predavanje te nas upoznala s radom Skloništa i udomljavanjem životinja.
Predavanju se pridružila i Puma, udomljeni pas iz Skloništa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj edukacije Skloništa Dumovec je razvijanje svijesti o ulozi životinja u
čovjekovu okruženju i odnosa čovjeka prema njima te posebice o odnosu pas –
čovjek.
Zadaci edukacije su:

  • Omogućiti djeci siguran, neposredan doživljaj susreta sa životinjama
  • Razvijati znanje i razumijevanje djeteta o brizi za životinje
  • Podržavati i razvijati primjereno ponašanje prema životinjama, imajući
    u vidu sigurnost, prije svega djeteta, a onda i životinja
  • Razvijati pozitivan emocionalni odnos prema životinjama
  • Razvijati znanje, razumijevanje i ponašanje djeteta o čuvanju i važnosti osobnog zdravlja u kontaktu sa životinjom

http://www.azilzagreb.com/Edukacija