OBAVIJEST-SUKLADNO-ČL.-5.-ZAKONA-O-PRAVU-NA-PRISTUP-INFORMACIJAMA (2)