* * *

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto  na određeno nepuno radno vrijeme koji je objavljen dana 2.3.2023. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 27. ožujka 2023. godine u 12,30 u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 12 sati i 25 minuta). 

 Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.) :

Narda Štulić

Ivana Fabić

Mirna Rosso

Diana Ljubić

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Izvori za pripremu za razgovor s Povjerenstvom:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 7/19.)

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

* * *

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto SPREMAČICA na neodređeno nepuno radno vrijeme koji je objavljen dana 31.1.2023. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 3. ožujka 2023. godine u 9,30 u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 9 sati i 25 minuta). 

 Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

SABINA MOĆIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Povjerenstvo  kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu spremačice, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

* * *

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto KUHAR  na neodređeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 5.2.2023. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 3. ožujka 2023. godine u 10,00 u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 9 sati i 55 minuta). 

 Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

MARIO GALUŠIĆ

TANJA KRAPANIĆ

LJUBICA ĐAKOVIĆ BARIĆ

VELIMIR STIPETIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Povjerenstvo  kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu kuhar, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

* * *

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG  na neodređeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 30.1.2023. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 24. veljače 2023. godine u 9,00 u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 8 sati i 55 minuta). 

 Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.) :

Leona Turković

Maša Matuško

Lana Ostojić

Ana Habdelić

Gabrijela Matković

Marija Ivanović

Ana-Marija Šupraha

Ivana Nađ

Ivana Sušac Labor

Katarina Mikić

Hrvoje Prahin

Filip Petrina

Maja Šimić

Gordana Katalenić

Gordana Vrhovski

Saša Preradović

Mateja Kušić

Iva Kotarac

Vera Raspudić

Lucija Paić

Zrinka Podbevšek

Marija Dujmović

Nikolina Horvatinović

Jelena Markešić

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Izvori za pripremu za razgovor s Povjerenstvom:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava

Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja

Pravilnik  o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

* * *

POZIV NA INTERVJU U 11,50 SATI, 15. prosinca 2022. – UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

  1. dg97

* * *

POZIV NA INTERVJU U 11,30 SATI, 15. prosinca 2022. – UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

  1. MM97

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave na određeno nepuno radno vrijeme u Programu produženog boravka koji je objavljen dana 23.11.2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 15. prosinca 2022. godine s početkom u 9,15 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 9 sati i 10 minuta).

9 sati i 10 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

9,15 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.) :

MELITA BEZJAK

DORA GRČIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 7/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 10/19.)

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili zaporku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica.

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave na određeno puno radno vrijeme u Programu produženog boravka koji je objavljen dana 23.11.2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 15. prosinca 2022. godine s početkom u 9,15 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 9 sati i 10 minuta).

9 sati i 10 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

9,15 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.) :

MELITA BEZJAK

MATEA MEDIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 7/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 10/19.)

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili zaporku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica.

* * *

POZIV NA INTERVJU U 11,00 SATI, 29.studenoga 2022. – UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

  1. A962210

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme u Programu produženog boravka koji je objavljen dana 3.11.2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 25. studenoga 2022. godine s početkom u 10,00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 9 sati i 55 minuta).

9 sati i 55 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

10,00 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.) :

ELENA ČOVRAN

ANDREJA KOVAČIĆ

MONIKA LUČIĆ

LUCIJA MIKULEC

DONA SOKOLOVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 7/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 10/19.)

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili zaporku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica.

* * *

POZIV NA INTERVJU U 12,30 SATI, 11. TRAVNJA 2022. – UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

  1. 555424

* * *

POZIV NA INTERVJU U 12,00 SATI, 11. TRAVNJA 2022. – UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

  1. MAČKA 1603

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 11.3.2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 7. travnja 2022. godine s početkom u 12,00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 11 sati i 55 minuta).

11 sati i 55 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

12,00 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.) :

IRENA BAROVIĆ

MARIA DUMANČIĆ

HELENA HORŽIĆ

SELMA KRIŽAN

TINA RADIBRATOVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 7/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 10/19.)

 

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica.

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 11.3.2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 7. travnja 2022. godine s početkom u 13,00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 12 sati i 55 minuta).

12 sati i 55 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

13,00 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.) :

IRENA BAROVIĆ

STELA BELJAK

KRISTINA BINIČKI

KATARINA DOSTAL

MARIA DUMANČIĆ

DANIJELA KLANFAR

TINA RADIBRATOVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 7/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 10/19.)

 

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica.

* * *

POZIV NA INTERVJU U 10,45 SATI, 8. OŽUJKA2021. – STRUČNI SURADNIK EDUKACIJSKI REHABILITATOR

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

1.EDUREH97

2. VIVALDI 4

3. PPK7

* * *

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica FIZIKE na neodređeno nepuno radno vrijeme koji je objavljen dana 4.2.2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 8.  ožujka 2022. godine u 9,00 sati, u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 8 sati i 55 minuta). 

 Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.) :

IVANA MEDIĆ MATIĆ

MAJA MEDUNIĆ 

VIKTORIJA MILEC

AMELIA VIDOV

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Fizike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 10/2019.)

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto edukacijski rehabilitator na neodređeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 4. veljače 2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 8. ožujka 2022. godine u 8,45 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 8 sati i 40 minuta). 

8 sati i 40 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

8,45 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

SANDRA BELAJEC

LUCIJA OČASIĆ

PAVLA PAIĆ KAREGA

MILA PULJIZ

IVANA TOMIĆ

PAULA TUMIR

KRISTINA ŽIVČIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut OŠ Kajzerica

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Smjernice za planiranje i izradu individualiziranih kurikuluma za učenike s teškoćama (MZO, srpanj 2021.)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 22/2020)

 

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru istoga dana u 10,45 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

POZIV NA INTERVJU 27. SIJEČNJA 2022. U 10,15 SATI– UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

KR123

RAB34

PB2022M

STELLA

221096

AROD

* * *

OBAVIJEST 18.SIJEČNJA 2022.:
ZBOG OBJEKTIVNIH RAZLOGA KOJI SU SPRIJEČILI KANDIDATE U SUDJELOVANJU NA USMENOM TESTIRANJU, ISTO SE ODGAĐA. O VREMENU NOVOG TESTIRANJA BIT ĆETE OBAVIJEŠTENI OVDJE.

POZIV NA INTERVJU 18. SIJEČNJA 2022. U 10,15 SATI– UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

KR123

RAB34

PB2022M

STELLA

221096

AROD

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 13.12.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 13. siječnja 2022. godine s početkom u 9,20 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 9 sati i 15 minuta). Prilikom ulaska u školu potrebno je pokazati valjanu covid-potvrdu.

9 sati i 15 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

9,20 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.):

 KRISTINA BINIČKI

 KATARINA BRBORA

ELENA ČOVRAN

MARIA DUMANČIĆ

ELENA EMM

DORA GRČIĆ

PETRA IVOŠ 

DIANA LESIĆ

MONIKA MAĐARIĆ

MATEA MEDIĆ

IVANKA STUDER

IVANA ŠKAREC

TONKA VEKIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut OŠ Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 62/19.)

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru istoga dana u 10,30 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

POZIV NA INTERVJU U 10,30 SATI, 21. PROSINCA 2021. – UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

TENA

* * *

POZIV NA INTERVJU U 11,30 SATI, 21. PROSINCA 2021. – UČITELJ/ICA KEMIJE

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

ATOM123

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica ENGLESKOG JEZIKA na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 29.11.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 21. prosinca2021. godine s početkom u 9,20 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 9 sati i 15 minuta). Prilikom ulaska u školu potrebno je pokazati valjanu covid-potvrdu.

9 sati i 15 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

9,20 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.)

IVANA FABIĆ

LEO LEVARDA

IVANA PREVAREK

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, broj 22/2018.).

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja  provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru  istoga dana u 10,30 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/icaKEMIJE na neodređeno nepuno radno vrijeme koji je objavljen dana 24.11.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 21. prosinca 2021. godine s početkom u 9,20 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 9 sati i 15 minuta). Prilikom ulaska u školu potrebno je pokazati valjanu covid-potvrdu.

9 sati i 15 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

9,20 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.)

MARIJA KNEZ

DIJANA PERIĆ

MARTINA POSLON

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Kemija za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, broj 10/2019.).

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja  provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru  istoga dana u 11,00 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

POZIV NA INTERVJU U 13,30 SATI, 2. PROSINCA 2021. – UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

PTICA

* * *

POZIV NA INTERVJU U 13,10 SATI, 2. PROSINCA 2021. – UČITELJ/ICA INFORMATIKE

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

LIST38

* * *

POZIV NA INTERVJU U 11,30 SATI, 2. PROSINCA 2021. – UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

MIMI2202

* * *

OBAVIJEST O PROVEDENOM POSTUPKU PISANOG TESTIRANJA 30. STUDENI 2021.

* * *

POZIV NA INTERVJU U 10,00 SATI, 2. PROSINCA 2021. – UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

1.290992

* * *

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Kajzerica, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u postupku natječaja utvrđuje:

LISTU  KANDIDATA

prijavljenih na natječaj za radno mjesto: učitelj/ica Prirode i Biologije koji ispunjavaju uvjete natječaja i upućuju se na vrednovanje

S obzirom da kandidat odgovarajućeg stupnja obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. podstavak a) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12-pročišćeni tekst , 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20., dalje u tekstu: Zakon), a vezano uz članak 18. točku a) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19., 75,20., dalje u tekstu: Pravilnik), nije zadovoljio na vrednovanju, provest će se vrednovanje sukladno članku 105. stavku 6. podstavak b) Zakona, a sve vezano uz članak 18. točku b) Pravilnika te se na vrednovanje pozivaju:

LUCIJA ARBANAS ČUVALO

MIHAEL KOLOMAZ

ELENA MARIĆ

VJERA PAVIĆ

KOSTA RADANOVIĆ

Testiranje kandidata (pisanje testa) održat će se dana 2. prosinca 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 8 sati i 55 minuta). Prilikom ulaska u školu potrebno je pokazati valjanu covid-potvrdu.

8 sati i 55 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

9,00 sati – Pisana provjera (testiranje).

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 7/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 7/19.)

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja  provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru  2. prosinca u 11,30 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

OBAVIJEST O PROVEDENOM POSTUPKU PISANOG TESTIRANJA 30. STUDENI 2021.

* * *

POZIV NA INTERVJU U 11,30 SATI, 30. STUDENOGA 2021. – UČITELJ/ICA U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

1.070296

2. BUBAMARA1

* * *

POZIV NA INTERVJU U 14,00 SATI, 29. PROSINCA 2021. – RAZREDNA NASTAVA

Obavijest  sljedećim kandidatima da pristupe usmenom testiranju kako je navedeno:

1.BOBICA

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica ENGLESKOG JEZIKA na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 5.11.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 2. prosinca2021. godine s početkom u 12,20 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 12 sati i 15 minuta). Prilikom ulaska u školu potrebno je pokazati valjanu covid-potvrdu.

12 sati i 15 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

12,20 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina B (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.)

JELENA MIHALJEVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, broj 22/2018.).

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja  provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru  2. prosinca u 13,10 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica INFORMATIKE na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 8.11.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 2. prosinca2021. godine s početkom u 12,20 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 12 sati i 15 minuta). Prilikom ulaska u školu potrebno je pokazati valjanu covid-potvrdu.

12 sati i 15 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

12,20 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina B (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.)

NIKA DROKAN

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, broj 22/2018.).

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja  provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru  2. prosinca u 13,10 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka na neodređeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 29.10.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 30. studenoga 2021. godine s početkom u 10,00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 9 sati i 55 minuta). Prilikom ulaska u školu potrebno je pokazati valjanu covid-potvrdu.

9 sati i 55 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

10,00 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.):

IDA BELOŠEVIĆ

PETRA BOLŠEC

VANA CECIĆ

PETRA GLUMPAK

KLARA HADJINA

DIJANA HALUŽAN

MATEA KLUBIČKA

RENATA KOVAČEK

ANDREJA KOVAČIĆ

LORA LODOLI

IVA MARJANOVIĆ

LUCIJA MESAR

ANTONIJA PAŽIN

DINA PEROVIĆ

ANĐELA PETROVIĆ

VIKTORIJA VIDOVIĆ

MARIJA VRLIĆ KUNČEVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut OŠ Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 62/19.)

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru istoga dana u 11,30 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica Prirode i Biologije na neodređeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 5.11.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 30. studenoga 2021. godine s početkom u 8,00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 7 sati i 55 minuta). Prilikom ulaska u školu potrebno je pokazati valjanu covid-potvrdu.

7 sati i 55 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

8,00 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.) :

TEA BARIĆ

ANJA PUŠIĆ

ALAN MARTIN RAŠIĆ

ANAMARIA VIDOVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 7/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 7/19.)

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru 1.12. u 11,30 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 29.10.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 29. studenoga 2021. godine s početkom u 13,00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 12 sati i 55 minuta). Prilikom ulaska u školu potrebno je pokazati valjanu covid-potvrdu.

12 sati i 55 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

13,00 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.) :

VANA CECIĆ

PETRA GLUMPAK

KLARA HADJINA

MARTINA HORVAT

IVANA JOSIPOVIĆ

MATEA KLUBIČKA

IVA MARJANOVIĆ

ANĐELA PETROVIĆ

VIKTORIJA VIDOVIĆ

MARIJA VRLIĆ KUNČEVIĆ

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 62/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 7/19.)

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru istoga dana u 14,00 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica Engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 5.11.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 29. studenoga 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 8 sati i 55 minuta). Prilikom ulaska u školu potrebno je pokazati valjanu covid-potvrdu.

8 sati i 55 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

9,00 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.):

IVANA FABIĆ

LEO LEVARDA

IVONA LOVREKOVIĆ

SUZANA SZABO

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 62/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 7/19.)

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru 30.11. u 10,15 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica INFORMATIKE na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 8.11.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 29. studenoga 2021. godine s početkom u 8,20 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 8 sati i 25 minuta). Prilikom ulaska u školu potrebno je pokazati valjanu covid-potvrdu.

8 sati i 15 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

8,20 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.):

DORIAN ŠČIBAJLO

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, broj 22/2018.).

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru 30.11. u 9,10 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

Testiranje kandidata (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica NJEMAČKOG JEZIKA na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 8.11.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 1. prosinca 2021. godine s početkom u 10,00 sati u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 9 sati i 55 minuta). Prilikom ulaska u školu potrebno je pokazati valjanu covid-potvrdu.

9 sati i 55 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata/kinja

10,00 sati – Pisana provjera (testiranje).

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.):

ELA JANKOVIĆ

GABRIJELA KELEMEN

LEO LEVARDA

PETRA VEČERIN

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“, broj 7/2019.).

Test sadrži 10 pitanja. Maksimalni broj bodova koje kandidat može postići na testu je 30. Uz svako pitanje iskazan je broj bodova kojima se vrednuje ispravan rezultat.

Predviđeno vrijeme za testiranje je 45 minuta. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će dati usmene upute i podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime i/ili lozinku u za to označeno mjesto na testu.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

–  koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

–  koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

–  napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja 

   provodi testiranje;

–  razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Na razgovor s Povjerenstvom pozivaju se kandidati koji su ostvarili najmanje 60% bodova od ukupnog mogućeg broja bodova na pismenom testiranju, odnosno kandidati koji su ostvarili najmanje 18 bodova.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testiranju poziva se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole Kajzerica (kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupit će razgovoru  2. prosinca u 9,55 sati po abecednom redoslijedu).

* * *

Testiranje kandidata (INTERVJU) u postupku natječaja za radno mjesto učitelj/ica MATEMATIKE na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 5.11.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Kajzerica održat će se dana 29. studenog 2021. godine s početkom u 12,30 sati, u Osnovnoj školi Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9 (prijem kandidata na II. katu škole – ured tajništva škole do 12 sati i 25 minuta). Za ulazak u školu potrebno je pokazati valjanu covid-potvrdu.

 Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati – razina A (sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 6/19., 75/20.) :

ANJA ŠENJUK

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.

Sadržaj testiranja uključuje:

Statut Osnovne škole Kajzerica

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“Narodne novine” br. 94/15., 3/17.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 112/10., 82/19., 43/20., 100/21.)

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 7/2019.)

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine,  interese i motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova za svako područje.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 60%  bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]