Fina 01.01.-31.12.2020, izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima