BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1.1.2020-31.12.2020