PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA

Udruga oboljelih od leukemije i limfoma (UOLL) provodi projekt
“Plastičnim čepovima do skupih lijekova” od 2013. godine.  Projekt se
provodi na području cijele Hrvatske, a uključeno je preko 980
subjekata (škola, vrtića, dobrovoljnih vatrogasnih društava, vjerskih
zajednica, komunalnih poduzeća, udruga, gradova, općina, županija i
mnogo građana). Cilj projekta je na ekološki prihvatljiv način prikupiti
novac koji se koristi u svrhe liječenja, omogućavanja boravka obitelji u
blizini mjesta liječenja te financiranje potrebnih lijekova.

Tijekom šk.godini 2022./2023. OŠ Kajzerica skupila je 76.1 kg plastičnih
čepova.
Na Reciklažno dvorište Kajzerica, učenici 7.a predali su 26.8 kg čepova 6.
listopada 2022., učenci 7.c 35.8 kg čepova 5. travnja 2023., a učenici 7.b
13.5 kg 21. lipnja 2023.

I Zagrebački holding priključio se ovoj akciji tako da građani Grada Zagreba
mogu predati plastične čepove na Reciklažna dvorišta na za to predviđena
mjesta. Isti se prosljeđuju Udruzi.

S akcijom nastavljamo i dalje!