PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA

Nastavak akcije…
I u školskoj godini 2022./2023. sudjelovali smo u humanitarno ekološkoj akciji
Plastičnim čepovima do skupih lijekova koju vodi Udruga oboljelih od leukemije i
limfoma Hrvatske (UOLL). Udruga prodajom čepova sufinancira nabavu skupih
lijekova za liječenje teških malignih bolesti članova Udruge oboljelih.

Na Reciklažno dvorište Kajzerica, učenici 7.a predali su 26.8 kg čepova 6. listopada
2022., a učenci 7.c 35.8 kg čepova 5. travnja 2023.

Zagrebački holding priključio se ovoj akciji tako da građani Grada Zagreba mogu
predati plastične čepove na Reciklažna dvorišta na za to predviđena mjesta. Isti se
prosljeđuju Udruzi.

S akcijom nastavljamo i dalje!