Peta radijska emisija 2023./2024.

Radijsku skupinu čine učenici: Bono Blažević i Marijan Vrdoljak iz 8.a, Nika Budimir, Alana Globan, Franka Kera, Mishel Matikj i Katarina Oštrić iz 7.c te Nika Bulić, Mak Novak Vukosavljević, Lana Rakić, Sara Rafaela Valjin, Mia Vilovčić iDorja Žilić iz 5.c, sa svojom učiteljicom Davorkom Ljevar.