Općinska smotra LiDraNo 2021.

LiDraNo 2021. 

Općinska smotra literarnog, dramskog i novinarskog stvaralaštva učenika LiDraNo 2021. održana je 10. veljače u OŠ Gustava Krkleca. Za razliku od prethodnih godina, ova je godina posebna po izvedbi dramsko-scenskog stvaralaštva zbog epidemioloških mjera. Učenici su se natjecali samo u pojedinačnome izrazu. Iako u izmijenjenome obliku, LiDraNo je pokušao zadržati svoj cilj – uvođenje mladih naraštaja u svijet stvaralaštva pisaca, recitatora/pripovjedača i novinara. 

Naša je škola imala predstavnike u svakome izrazu:  

LITERARNI IZRAZ   

       1. Svađa, Ela Jutriša, 4.r. (mentorica: Marina Hranilović Hadžić)

       2. Hladni mjesec, Franka Kera, 4.r. (mentorica: Lidija Žugčić)

       3. Začarana jesen, Petra Vučina, 5.r. (mentorica: Ana Dabić)

       4. Proljetno jutro, Marija Janjić, 5.r. (mentorica: Davorka Ljevar)

       5. Vjetar, Leon Sadiković, 5.r. (mentorica: Davorka Ljevar)

       6. Snježne planine, Marijan Vrdoljak, 5.r. (mentorica: Davorka Ljevar)

       7. Noć, Karlo Brčić, 7.r. (mentorica: Ana Dabić)

       8. Kamenčić, Filip Cvitić, 7.r. (mentorica: Andrea Bosanac) 

       9. Budućnost kakvu priželjkujem, Lara Luna Žilić, 7.r. (mentorica: Andrea Bosanac)

       10. Život bez predrasuda i diskriminacije, Lara Arizona Lončarić, 7.r. (mentorica: Andrea Bosanac)

 

NOVINARSKI  SAMOSTALNI  IZRAZ  

       1. U potrazi za sretnijim životom, Filip Cvitić, 7.r. (mentorica, Andrea Bosanac) 

 

DRAMSKO-SCENSKI  IZRAZ 

Pojedinačni nastup (monolog)  

1. Sanja Polak, U životu je važno imati pet – izvodi Mia Janić, 5.r. (mentorica: Davorka Ljevar)

2. Sanja Pilić, Glava – izvodi Marita Šalinović, 6.r. (mentorica: Stanka Svetličić)

 

 Županijska će razina smotre biti održana od 16. do 19. ožujka u OŠ Antuna Gustava Matoša. Tamo će nas predstavljati dva literarna rada (Svađa, Ela Jutriša, 4.r. i Kamenčić, Filip Cvitić, 7.r.), jedan novinarski rad (U potrazi za sretnijim životom, Filip Cvitić, 7.r.) te jedno pojedinačno kazivanje monologa (Sanja Polak, U životu je važno imati pet – izvodi Mia Janić, 5.r.).  

 

Našim predstavnicima želimo puno uspjeha u daljnjem natjecanju, a čestitke upućujemo svim mentoricama: Marini Hranilović Hadžić, Lidiji Žugčić, Davorki Ljevar, Stanki Svetličić, Ani Dabić i Andrei Bosanac.