Naša misija i vizija

„Jednostavan je odgovor na pitanje je li tvoja misija na Zemlji dovršena. Ako si još živ, nije.“

Richard David Bach
(američki književnik, 1936. – )

 „Granice svojih vizija često smatramo granicama svijeta.“

Arthur Schopenhauer
(njemački filozof, 1788. – 1860.)

Razvijanje vizije i misije naše škole su dva najvažnija koraka za stvaranje uspješnog školskog kurikula. Termin kurikul se koristi u obrazovanju upravo stoga što se njime izražava cjelokupan tijek, put do ostvarivanja postavljenih ciljeva školskog obrazovanja u nekom društvu. Kako je riječ o procesu, vremenskom tijeku, trudili smo se poboljšati rad u odnosu na prethodnu godinu. Ako smo učinili dobro, onda ovogodišnji školski kurikul daje jasan smjer razvoja ove škole.

Vizija

Naša je vizija stvoriti nacionalno prepoznatljivu građansku školu čiji učenici razvijaju vrijedna životna postignuća čineći ih tako ljudima spremnim za život u globalnom društvu.

Učiniti školu neizostavnim subjektom zbivanja u lokalnoj zajednici čime lokalnu sredinu čini ugodniji mjestom svakodnevan život i rad.

Naša je vizija izgraditi školu referalnim metodičkim centrom u kojem se učenici poučavaju suvremenim metodama, a cjelokupan se rad zasniva na akademskoj izvrsnosti.

U promjenjivom i multikulturalnom društvu naša škola nastoji biti rasno i kulturno raznolika zajednica učenika, roditelja i osoblja, posvećena stvaranju poželjnog, ugodnog i sigurnog mjesta za učenje i rad, u kojem je svaka osoba prihvaćena u bezuvjetno pozitivnom smislu. Unutar takvog okruženja svi učenici imaju pravo razvijati svoje akademske, emocionalne, fizičke i duhovne potencijale.

Naša je misija nastojati kvalitetno pripremiti učenike za srednju školu, tj. za cjeloživotno učenje.

Poslanje (misija)

U promjenjivom i multikulturalnom društvu naša škola nastoji biti rasno i kulturno raznolika zajednica učenika, roditelja i osoblja, posvećena stvaranju poželjnog, ugodnog i sigurnog mjesta za učenje i rad, u kojem je svaka osoba prihvaćena u bezuvjetno pozitivnom smislu. Unutar takvog okruženja svi učenici imaju pravo razvijati svoje akademske, emocionalne, fizičke i duhovne potencijale.

Naša je misija nastojati kvalitetno pripremiti učenike za srednju školu, tj. za cjeloživotno učenje.

 

Vrijednosti koje njegujemo

znanje
solidarnost
identitet
odgovornost

 

Načela kojima se želimo voditi u radu

visoka kvaliteta odgoja i obrazovanja za sve
jednakost obrazovnih mogućnosti za sve
obaveznost općega obrazovanja
horizontalna i vertikalna prohodnost
uključenost svih učenika u odgojno-obrazovni sustav
znanstvena utemeljenost
poštivanje ljudskih prava i prava djece
kompetentnost i profesionalna etika
demokratičnost (pluralizam)
samostalnost škole – stupanj slobode u osmišljavanju aktivnosti, programa i projekata za učenike
pedagoški i školski pluralizam
europska dimenzija obrazovanja
interkulturalizam.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje korisničkih usluga te za olakšavanje navigacije našim stranicama.