VJEŽBAONICA ZA STUDENTE EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Od školske godine 2016./17. naša je škola vježbaonica za studente defektologije koji studiraju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Voditeljica studenata je stručna suradnica logopedinja, mr. sc. Daniela Abramović.