Kvartovski policajac s našim prvašićima

U ponedjeljak 16. 10. 2023. u posjet učenicima prvih razreda došao je kvartovski policajac Dražen
Smetiško. Učenike je upoznao sa zanimanjem policajca, opisao im je svoju ulogu te čime se bavi.
Gospodin Smetiško učenike je podsjetio na važnost pravilnog ponašanja u prometu i ponovio s njima
važna prometna pravila kako bi njihovo svakodnevno sudjelovanje u prometu bilo sigurno. Strpljivo
je odgovarao na brojna pitanja znatiželjnih prvašića te se na kraju s njima za uspomenu fotografirao.