Karneval u sklopu projekta “U svijetu likovnih umjetnika 4”

U sklopu projekta “U svijetu likovnih umjetnika 4” učenici su 3. d razrednog odjela s učiteljicom Elenom Čovran obilježili karnevalske dane upoznajući se s poznatim umjetnikom Kimmy Cantrell i slikajući maske po uzoru na njega.