“Kao Jedno ZAjedno” – Erasmus+ projekt

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ za 2021. godinu KLJUČNA aktivnost 1 u području odgoja i općeg obrazovanja 1. 11. 2021. – 1. 5. 2023.

 

Projekt “Kao Jedno ZAjedno” temeljen je na potrebi unapređenja vještina projektnog menadžmenta, razvoja komunikacijskih vještina i inovativnih vještina poučavanja. Zajednički rad i suradnja stvorio je tim “Kao Jedno ZA jedno”, a u imenu projekta poigrali smo se i zajedničkim ciljem projekta – zajedništvom i kolokvijalnim nazivom našega naselja – KAJZA. Svjesni smo potrebe za cjeloživotnim učenjem, nedostataka u suradnji unutar kolektiva i s drugim ranije navedenim sudionicima školskog života i u nastavi.

 

Ciljevi projekta su:

1. vještine upravljanja školom i školskim projektima (projekt menadžment);

2. razvoj komunikacijskih vještina i

3. inovativne metoda rada.

 

U projektu će sudjelovati 7 učiteljica, od čega su 5 učiteljica razredne nastave (Danijela Cerjan, Marina Hranilović Hadžić, Helena Horžić, Matilda Verkić i Lidija Žugčić), 2 učiteljice u predmetnoj nastavi (Danijela Lokmer, profesorica engleskog i talijanskoga jezika, Tea Mađor Božinović profesorica hrvatskog i engleskog jezika) te ravnateljica škole, Majda Tometić, profesorica hrvatskog jezika.

One će sudjelovati na mobilnostima koje obuhvaćaju područja: projekt menadžment, team building, komunikacijske vještine, inovativne metode poučavanja, IKT-metode, kritičko razmišljanje i suradničko učenje te na jednom job shadowingu gdje ćemo vidjeti kako se u europskoj školi primjenjuju i koriste inovativne metode poučavanja te kakve se vještine koriste u stvaranju i održavanju uspješnih školskih timova.

Jedna učiteljica i ravnateljica sudjelovat će u tzv. job shadowing radi razmjene iskustava, promatranja odgojno-obrazovne prakse u europskom školskom sustavu različitom od našega te radi komunikacije s članovima uprave koji imaju drukčije rado okruženje. U fazi aktivnosti nakon mobilnosti provodit ćemo diseminaciju koja će biti provedena kroz radionice, seminare, ŽSV-ove, Učiteljska vijeća. Velik broj učitelja naše škole i kolega bit će informirani kroz navedene aktivnosti te će se uključiti i sudjelovati i u daljnjim međunarodnim suradnjama na europskim projektima. Cilj nam je širiti sva znanja na sve sudionike odgojno-obrazovnoga procesa u našoj školi i lokalnom okruženju. U fazi kvalitetne evaluacije dio tima će provoditi, nadzirati i kontrolirati aktivnosti. Sve rezultate sustavno ćemo objavljivati na web stranici Kao Jedno Zajedno i održavati radionice prikaza prakse.

Očekujemo stručne kompetencije; napredovanje u jezičnim i IKT kompetencijama; bolje razumijevanje društvene, jezične i kulturološke raznolikosti; poboljšana suradnja među kolegama i s roditeljima; veća kvaliteta nastave; modernije, dinamičnije i profesionalnije okruženje unutar ustanove koja je spremna integrirati dobre prakse i metode u svakodnevne aktivnosti.

Projekt započinje 1. studenog 2021. i traje do 1. svibnja 2023. godine.

https://www.facebook.com/kaojednozajedno