Izrada i uporaba modela u nastavi – eTwinning

Izrada i uporaba modela u nastavi

Učenici Nika Šunjić (5.d), Marko Žižak (5.d), Paula Buić (5.a), Lena Gugić (5.c), Ivan Vodanović (7.b) i Vedran Gugić (8.a) sudjelovali su u eTwinning projektu „Izrada i uporaba modela u nastavi“ mnogobrojnim aktivnostima.  

Tijekom projekta učenici su se osobno predstavili na eTwinning platformi te predstavili i našu školu.  

U veljači su sudjelovali u izradi prezentacije o zaštiti na internetu i tako  obilježili Međunarodni dan sigurnijeg interneta 9. veljače te osmislili i izradili logo projekta. 

U ožujku učenici su izrađivali modele koji mogu poslužiti u boljem razumijevanju procesa u prirodi kao i u primjeni kemijskog nazivlja i simbolike za opisivanje sastava tvari.  

Nika Šunjić i Lena Gugić izradile su model kruženja vode u prirodi, Paula Buić i Marko Žižak izradili su modele riba te prikazali ulogu pojedinih peraja pri kretanju riba. Ivan Vodanović izradio je 3D modele dvoatomnih i višeatomnih molekula elementarnih tvari te kemijskih spojeva, a Vedran Gugić modele molekule sumpora i njegovih spojeva. 

U travnju su učenici jedni drugima predstavili izrađene modele te opisali njihovu primjenu u nastavi. Izradili su i kviz na temelju predstavljenog modela kojeg su rješavali ostali učenici uključeni u projekt. 

Tijekom projekta svi sudionici su izmjenjivali ideje, iskustava i primjere dobre prakse, razvijali socijalne vještine i surađivali s učenicima iz drugih škola. 

https://twinspace.etwinning.net/153985/home

Sunčana Mumelaš, 

prof. biologije i kemije