Izrada edukacijskog materijala za razvoj kompetencija učitelja u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju darovitih učenika

Projekt: Izrada edukacijskog materijala za razvoj kompetencija učitelja u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju darovitih učenika

Nositelj: Centar za poticanje darovitosti djeteta “Bistrić”

Škole partneri: Osnovna škola Dragutina Tadijanovića i Osnovna škola Kajzerica

Početak projekta: 1. studenoga 2021. godine

Završetak projekta: 31.kolovoza 2022. godine

Voditeljica projekta: Dr.sc. Jasna Cvetković-Lay

Na temelju provedenoga Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022. (KLASA: 007-02/21-04/00007, URBROJ: 533-06-21-0002), koji je bio objavljen 2. srpnja 2021. godine i Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022. KLASA: 007-02/21-03/00102, URBROJ: 533-06-21-0001 od 26. listopada 2021. godine Centru za poticanje darovitosti djeteta “Bistrić” odobrena je financijska potpora za provedbu projekta pod nazivom Izrada edukacijskog materijala za razvoj kompetencija učitelja u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju darovitih učenika

Do sada je održana:

Prva interaktivna radionica s ciljem inicijalnog snimanja potreba i kompetencija korisnika u školama partnerima OŠ Dragutina Tadijanovića i OŠ Kajzerica u kojoj je sudjelovalo 37 učitelja razredne nastave koji su svojim sudjelovanjem u ispunjavanju upitnika i vježbi pridonijeli osmišljavanju budućih edukativnih materijala.

S obzirom na to da su se radionice odvijale dijelom uživo, a dijelom on-line zbog pandemije covid‑19, posebnu zahvalu upućujemo pedagoginjama Editi Bosnar i Mireli Sučević na pomoći u organiziranju i koordiniranju radionica.

 

Druga interaktivna radionica održat će se 27. travnja (OŠ Kajzerica) i 11. svibnja 2022. godine (OŠ Dragutina Tadijanovića)

Centar za poticanje darovitosti djeteta “Bistrić”, Zagreb
European Talent Support Network
Izrada edukacijskog materijala za razvoj kompetencija učitelja u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju darovitih učenika
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Zagreb

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske