ETWINNING PROJEKT: U SVIJETU LIKOVNIH UMJETNIKA 6 – EKO PORUKE PO UZORU NA KEITHA HARINGA

Učenici 3.a u produženom su boravku 22. travnja 2024. obilježili Dan planeta Zemlje.
Napravili su crteže po uzoru na američkog umjetnika Keitha Haringa i napisali eko poruke.
Pomoću eko poruka pozivaju sve stanovnike Zemlje na očuvanje zraka, voda, tla i šuma.
Učenici poručuju:
“Čuvajte: vode, šume, životinje i biljke!”
“Bez vode nema života.”
“Očuvaj planetu da života bude na svijetu!”

“Okoliš je u tvojim rukama.”
“Čuvajte planet Zemlju!”