Dobar dan

Na satu Hrvatskog jezika nakon čitanja i obrade pjesme Mladena Kušeca, Dobar dan, nastala je nova pjesma. Svaki je učenik rekao kome želi dobar dan, a učiteljica je samo malo uredila stihove.
Dobar vam dan, dragi svi!

učenici 2.c i učiteljica Lidija Žugčić.