Dan Zvonimira Baloga – Balogijada

Dan Zvonimira Baloga – Balogijada 

Učenici 1.a i b razrednoga odjela produženog boravka sudjelovali su na likovnom natječaju 3. Balogijade. Njihovi su likovni radovi tematski bili povezani s jednom Balogovom pjesmom.  

Ove će godine biti otisnuto jubilarno izdanje zbirke pjesama Nevidljiva Iva. U njemu će biti objavljeni najuspjeliji učenički likovni radovi. 

Likovni će rad učenika Otona Skoblara (1.a) biti objavljen u Nevidljivoj Ivi, a likovni će rad učenice Magdalene Ljiljak (1.b) biti izložen na likovnoj izložbi. 

Kako se pjesma pravi, Oton Skoblar, 1.a      

Igra cvijetaMagdalena Ljiljak, 1.b