Dabar – Međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja

DABAR 2020

Učenici prvih, drugih i četvrtih razreda sudjelovali su na Međunarodnom natjecanju iz informatike i računalnog razmišljanja Dabar. Ovo su učenici koji su dospjeli u najboljih 10% natjecatelja.

RANG IME PREZIME BODOVI RAZRED
4. KARLO JURIĆ 11 1.B
4. RAFAEL MALENICA 11 1.B
4. ANA RADOŠEVIĆ 11 1.C
9. NIKA BULIĆ 10 2.C
9. ANTON CVITKOVIĆ 10 1.B
9. NINA DVORNIK 10 2.D
9. FABIJAN HAVRLIŠAN 10 2.C
9. NINA LESKOVAR 10 2.C
9. NIKO ŠILJEG 10 2.A
9. VITA TUNUKOVIĆ 10 2.B
10. KLARA ŠEBEKOVIĆ 9,8 1.D
11. IVNA SPANJOL 9,75 1.D
13. ANJA RAKIĆ 9,5 1.D
17. TOMO GLOBAN 9 2.B
17. MATEJ MARASOVIĆ 9 2.B
17. ENA PETROVIĆ 9 2.C
17. FILIP ROSENBERG 9 2.A
17. KAJA TOMIĆ 9 1.D
17. SARA RAFAELA VALJIN 9 2.C