Četvrtaši u Maloj sceni

U srijedu, 30. 11. učenici četvrtih razreda posjetili su kazalište Mala scena u kojem su gledali predstavu Sunce djever i Neva Nevičica. Predstava koju su gledali naziva se monodrama. Samo joj ime govori da se radi o predstavi u kojoj je izvođač jedan glumac. U ovom je slučaju to bila glumica Buga Marija Šimić. Ona je u predstavi pripovijedala, glumila sve likove iz priče i uz to još otpjevala nekoliko pjesama. Glumila je mlinara, mlinaricu, Mokoš, Nevu Nevičicu, bana Oleha, Sunce…

Monodrama pripada posebnoj vrsti kazališta, a to je pripovjedno kazalište. Učenici su puno toga naučili, a pritom i uživali u svakome trenutku.