Brošura Djeca i obitelji prije, tijekom i nakon potresa

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba izradila je publikaciju  Djeca i obitelji prije, tijekom i nakon potresa s ciljem oporavka i ponovne uspostave sigurnosti u životu vas i vaše obitelji. Publikacija je interaktivna pa uz psihoedukaciju predlaže i aktivnosti s djecom.