Akreditacija za Erasmus+

Na II. sjednici UV-a Osnovne škole Kajzerica koja se održala 29. rujna 2022. godine jedna od točaka dnevnog reda bila je Rasprava o akreditaciji za Erasmus+. Učiteljsko je vijeće raspravljalo o idejama za pisanje akreditacije te se govorilo o ciljevima koje bi naša škola dobivši akreditaciju ostvarivala. Također, učitelji su putem Google obrasca iskazali interes za sudjelovanje te unutar ankete odabrali cilj za koji smatraju da bi ga željeli ostvariti.